Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
 
 
 
Θρησκεία... Αρχική Βιβλιοθήκης ...Ύμνοι και Προσευχές!
Για να επιστρέψετε στη Θρησκεία κάντε κλικ εδώ! Για να επιστρέψετε στην Βιβλιοθήκη κάντε κλικ εδώ!
 
Ύμνοι και Προσευχές - Σελίδα 1
Ύμνοι και Προσευχές - Σελίδα 1 | Ύμνοι και Προσευχές - Σελίδα 2 |
 
     
  Κυριακή Προσευχή - Πάτερ Ημών:  
  Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Το σύμβολο της Πίστεως - Πιστεύω:  
  Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Αναστάσιμη Προσευχή:  
  Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασην Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Επιτάφιος Θρήνος - Εγκώμια Στάση Πρώτη:  
  Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην. Η ζωή, πώς...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Επιτάφιος Θρήνος - Εγκώμια Στάση Δεύτερη:  
  ’ξιον εστί μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην, τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. ’ξιον εστί...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Επιτάφιος Θρήνος - Εγκώμια Στάση Τρίτη:  
  Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι, Χριστέ μου. Καθελών του ξύλου ο Αριμαθαίας εν τάφω σε κηδεύει. Μυροφόροι ήλθον...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Χαιρετισμοί της Παναγίας:  
 

Ο Ακάθιστος Ύμνος της Παναγίας σε πολυτονικό και μονοτονικό.

...για πολυτονικό
...για μονοτονικό

 
  ...συνέχεια  
 
     
  Τη υπερμάχω:  
  Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε. Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Αγνή Παρθένε:  
  Αγνή Παρθένε Δέσποινα, ’χραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ ’νασσα, Πανένδροσε τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Υψηλοτέρα...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Προσευχές:  
 

Κύριε Ιησού Χριστέ

Βασιλεύ Ουράνιε

Θεοτόκε Παρθένε

 
  ...συνέχεια  
 
     
  Το τροπάριο της Κασσιανής:  
  Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του...  
  ...συνέχεια  
 
     
  Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού:  
  Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει...  
  ...συνέχεια  
 
 
Δείτε:
Διάφορα
Θρησκεία
Πρόσωπα
Ημέρες
Λέξεις
Τόποι
Έθιμα
Έγραψαν
e-books
 
Δείτε επίσης:
Ύμνοι και Προσευχές
Διάφορα
Βίοι Αγίων
Μεγάλες Εορτές
Ναοί και Μονές
Ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία
 
 
Αναζήτηση
 
 
 
Ύμνοι και Προσευχές - Σελίδα 1 | Ύμνοι και Προσευχές - Σελίδα 2 |
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ’ΡΚΕΣΙΣ