ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας και πότε εορτάζουν

   

  Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας και πότε εορτάζουν

  Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας

  Αγαθόδωρος (2 Φεβρουαρίου)
  Άγαβος (8 Απριλίου)
  Αγλάιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού
  Άδαυκτος (3 Οκτωβρίου)
  Αθηνά (1 Σεπτεμβρίου)
  Αθηνογένης (16 Ιουλίου)
  Αθηνόδωρος (7 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου)
  Αλεξανδρίων (6 Ιουλίου)
  Αλφειός (28 Σεπτεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου και 10 Μαΐου)
  Αμφιλόχιος (23 Νοεμβρίου)
  Ανατόλιος (20 Νοεμβρίου)
  Άνθος (12 Δεκεμβρίου)
  Αντίγονος (13 Οκτωβρίου)
  Αντίοχος (23 Φεβρουαρίου και 14 Φεβρουαρίου)
  Αντίπατρος (28 Απριλίου)
  Απελλής (10 Σεπτεμβρίου)
  Απολλώ (8 Δεκεμβρίου, 25 Ιανουαρίου και 21 Απριλίου)
  Απόλλων στις (5 Ιουνίου και 10 Ιουνίου)
  Aπολλώνιος (14 Δεκεμβρίου, 6 Ιουλίου, 10 Ιουλίου και 23 Ιουλίου)
  Αποστόλων μυστικών Ελλήνων μαθητών Χριστού (8 Απριλίου)
  Άρης (8 Φεβρουαρίου)
  Αριάδνη (18 Σεπτεμβρίου)
  Αριστίων (3 Σεπτεμβρίου)
  Αριστόβουλος (15 Μαρτίου και 31 Οκτωβρίου)
  Αρτεμίδωρος (8 Σεπτεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και 16 Φεβρουαρίου)
  Αρχέλαος (5 Μαρτίου)
  Άρχιππος (22 Νοεμβρίου)
  Ασύγκριτος (8 Απριλίου)
  Ατταλος (6 Ιουνίου)
  Αττικός (8 Ιανουαρίου)

  Βάκχος (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)
  Βερίνη (4 Οκτωβρίου)

  Γαλακτίων (5 Δεκεμβρίου)
  Γλαφύρα (26 Απριλίου)
  Γλύκων (26 Οκτωβρίου)
  Γοργόνιος (28 Δεκεμβρίου και 9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Γόρδιος (3 Ιανουαρίου)

  Δίας θαυματουργός (19 Ιουλίου)
  Δίας μάρτυρας στις (3 Απριλίου)
  Διογένης (5 Δεκεμβρίου)
  Διόδωρος (11 Σεπτεμβρίου)
  Διονύσιος (19 Απριλίου)
  Διόσκουρος (12 Οκτωβρίου και 11 Μαΐου)
  Δίων (8 Μαρτίου)
  Δορυμέδων (19 Σεπτεμβρίου)
  Δροσίς (28 Ιουλίου)

  Εκδίκιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Έλενος (23 Νοεμβρίου)
  Έλεσα (1 Αυγούστου)
  Ελικωνίδα (28 Μαΐου)
  Ελλάδιος (8 Ιανουαρίου, 24 Ιανουαρίου και 27 Μαΐου)
  Επίμαχος (31 Οκτωβρίου, 9 Μαΐου και 6 Ιουλίου)
  Επίχαρις (27 Σεπτεμβρίου)
  Έραστος (10 Οκτωβρίου)
  Ερμαίος (4 Νοεμβρίου)
  Ερμείας (31 Μαΐου και 17 Ιουνίου)
  Ερμής (8 Μαρτίου και 8 Απριλίου)
  Έρμιππος (26 Ιουλίου)
  Ερμογένης (1 Σεπτεμβρίου, 24 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου και 24 Ιανουαρίου)
  Ερμοκράτης (26 Ιουλίου)
  Ερμόλαος (26 Ιουλίου)
  Ερμύλος (18 Δεκεμβρίου και 13 Ιανουαρίου)
  Έρως (25 Οκτωβρίου)
  Έρωτας (25 Ιουνίου)
  Ερωτηίδα (6 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου)
  Έσπερος (7 Οκτωβρίου, 15 Δεκεμβρίου και 2 Μαΐου)
  Ευανθία (1 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
  Ευάρεστος (23 Οκτωβρίου)
  Εύγραφος (10 Σεπτεμβρίου)
  Ευκλής (1 Αυγούστου)
  Ευκράτης (21 Οκτωβρίου)
  Ευνοϊκός (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Ευσίγνιος (5 Αυγούστου)
  Ευτύχιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Ευώδης (1 Σεπτεμβρίου και 7 Σεπτεμβρίου)

  Ζηναϊς (7 Ιουνίου)
  Ζήνων (5 Απριλίου)

  Ηλιανός (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Ηλίοδωρος (20 Αυγούστου, 28 Σεπτεμβρίου και 19 Νοεμβρίου)
  Ηλιος (12 Ιανουαρίου)
  Ηρακλαίμων (12 Δεκεμβρίου)
  Ηρακλής (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Ηρωδίων (8 Απριλίου)
  Ήρων (10 Αυγούστου)

  Θαλής (20 Σεπτεμβρίου)
  Θαλλός (11 Μαρτίου)
  Θεαγένης (3 Οκτωβρίου και 2 Ιανουαρίου)
  Θείων (1 Φεβρουαρίου)
  Θεμιστοκλής (21 Δεκεμβρίου)
  Θέογνις (28 Απριλίου)
  Θεόδουλος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Θεοκλής (14 Σεπτεμβρίου)
  Θεόφιλος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Θεσπέσιος (20 Νοεμβρίου)
  Θεσσαλονίκης (7 Νοεμβρίου)
  Θύρσος (14 Δεκεμβρίου)
  Θωμαϊς (14 Απριλίου)

  Ία (10 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
  Ιακχος (17 Δεκεμβρίου)
  Ιάμβλιχος (22 Οκτωβρίου)
  Ιάσων (19 Μαρτίου και 29 Απριλίου)
  Ιέρων (7 Νοεμβρίου)
  Ιππόλυτος (30 Ιανουαρίου και 10 Αυγούστου)
  Ισχυρίων (23 Νοεμβρίου)

  Καλλίς (16 Απριλίου)
  Καλλισθένη (4 Οκτωβρίου)
  Καλλιστράτη (27 Σεπτεμβρίου)
  Κέλσιος (14 Οκτωβρίου και 8 Ιανουαρίου)
  Κερκύρας (29 Απριλίου)
  Κήρυξ (1 Αυγούστου)
  Κίρα (28 Φεβρουαρίου)
  Κόνων (5 Μαρτίου)
  Κορδάτος (21 Σεπτεμβρίου, 10 Μαρτίου και 21 Απριλίου)
  Κρονίδης (13 Σεπτεμβρίου)
  Κρονίων (30 Οκτωβρίου)

  Λεπτίνα (26 Οκτωβρίου)
  Λεωνίδας (16 Απριλίου)
  Λίνος (5 Νοεμβρίου)
  Λογγίνος (16 Οκτωβρίου, 24 Απριλίου και 25 Ιουνίου)
  Λυδία (27 Μαρτίου)
  Λυσίμαχος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.

  Μελάνιππος (2 Σεπτεμβρίου και 6 Σεπτεμβρίου)
  Μελίτων (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Μέμνων (11 Αυγούστου και 28 Απριλίου)
  Μένιγνος (22 Νοεμβρίου)
  Μίλος (10 Οκτωβρίου)
  Μυρόπη (2 Δεκεμβρίου και 1 Σεπτεμβρίου)
  Μύρων (17 Αυγούστου και 8 Δεκεμβρίου)

  Νάρκισσος (4 Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου)
  Νέαρχος (22 Απριλίου)
  Νέων (30 Οκτωβρίου και 24 Απριλίου)
  Νίκανδρος (4 Νοεμβρίου, 15 Μαρτίου και 5 Ιουνίου)
  Νικάνωρ (8 Αυγούστου και 28 Ιουλίου)
  Νίκη (16 Απριλίου και 25 Απριλίου)

  Ξάνθιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.

  Ολυμπιάδα (25 Ιουλίου)
  Ολυμπιοδώρα (31 Δεκεμβρίου)
  Ορέστης (10 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου)
  Ορίων (10 Οκτωβρίου)

  Παγκόσμιος (29 Νοεμβρίου)
  Παγκράτιος (9 Φεβρουαρίου και 9 Ιουλίου)
  Παλλάδιος (28 Ιανουαρίου)
  Πάμφιλος (2 Αυγούστου)
  Πηγάσιος (2 Ιανουαρίου)
  Πηλέας (17 Σεπτεμβρίου)
  Πλάτων (18 Νοεμβρίου και 4 Απριλίου)
  Πλατωνίδα (5 Απριλίου)
  Πολύευκτος (1 Αυγούστου)

  Ροδίων (10 Οκτωβρίου)
  Ρούφος (8 Απριλίου)

  Σαρκεδών (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Σεληνιάς (5 Ιουνίου)
  Σμαράγδιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Στεφανίς (11 Νοεμβρίου)
  Στράτων (17 Αυγούστου)
  Σωκράτης (19 Απριλίου)
  Σωσθένης (8 Δεκεμβρίου)
  Σωσίπατρος (10 Οκτωβρίου και 29 Απριλίου)

  Τιθόης (26 Οκτωβρίου)
  Τιμόλαος (15 Μαρτίου)

  Υάκινθος (3 Ιουλίου και 18 Ιουλίου)

  Φαίδρος (29 Νοεμβρίου)
  Φιλάδελφος (2 Σεπτεμβρίου και 10 Μαΐου)
  Φιλήμων (14 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 6 Ιουλίου, 22 Νοεμβρίου, 14 Δεκεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου)
  Φιλοκτήμων(9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
  Φινέες (2 Σεπτεμβρίου)
  Φλέγων (8 Απριλίου)
  Φύλων (24 Ιανουαρίου)

  Χάρις (28 Ιανουαρίου και 28 Σεπτεμβρίου)
  Χαρίσσα (16 Απριλίου)
  Χαριτίνη (5 Οκτωβρίου)
  Χιονία (16 Απριλίου)
  Χρυσής (30 Ιανουαρίου)

  Ωκεανός (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)

  Κατηγορία: Διάφορα

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.