ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

One Response to “Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού”

  1. […] Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού (6 Αυγούστου) Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φως σου το αίδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι. […]

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.