Το Υπουργείο Παιδείας έχει τον πιο ισχυρό Υπερυπολογιστή (HPC) στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Παιδείας έχει τον πιο ισχυρό Υπερυπολογιστή (HPC) στην Ελλάδα

Η ΕΔΕΤ ΑΕ διαθέτει στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα τον πιο ισχυρό Υπερυπολογιστή (HPC – High Performance Computing) στην Ελλάδα.

ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλα ερευνητικά ιδρύματα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας θα έχουν πλέον την δυνατότητα να τρέχουν τα υπολογιστικά τους μοντέλα πιο γρήγορα από ποτέ. Ο ελληνικός Υπερυπολογιστής πιάνει επιδόσεις 180 teraFlops. Ο πιο γρήγορος Υπερυπολογιστής στον κόσμο είναι ο Tianhe-2, πιάνει τα 33862 teraFlops και βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών, στο Guangzhou της Κίνας.

Ο ελληνικός Υπερυπολογιστής διαθέτει 426 κόμβους με 8520 Intel Xeon E5-2680 v2 cores x86_64 επεξεργαστές και χρησιμοποιεί το IBM General Parallel File System (GPFS). Επιπλέον θα είναι διασυνδεδεμένος με το Ευρωπαϊκό Σύστημα PRACE.

Η ελληνική υπερυπολογιστική υποδομή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχετικά άρθρα