Χριστιανικά Τραγούδια

Θαβώρ

Θα ανεβούμε μαζί στο βουνό, στο βουνό το ψηλό, το μεγάλο. Μπρος Εσύ, πίσω εγώ, κι αρχινώ της αυγής το τραγούδι να ψάλλω. Μπρος Εσύ, πίσω εγώ, και γοργοί στου […]

Χριστός Ανέστη, καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

Ψάλλει η μακαριστή καθηγουμένη Ξένη Μοναχή Την πρωίαν ταύτην λίαν ορθρηνέ, ήλθον γυναίκες μύρα φέρουσαι, δια τον θανόντα Ιησούν Χριστόν, άλλ’ είδον τον Τάφο, βλέπουσι κενόν! Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν […]