Το Θαύμα – The Miracle – Chudo – 2009

Πρόκειται για μεταφορά στην μεγάλη οθόνη των αληθινών γεγονότων που έλαβαν χώρα το 1956 στη Ρωσία.