Ματιά

Πρόσφορο

Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ιερείς συμφωνούν ότι είναι πολύ καλό το πρόσφορο που πηγαίνουμε στην εκκλησία να το έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι, να είναι δηλαδή σπιτικό.

Πρόσφορο

Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ιερείς συμφωνούν ότι είναι πολύ καλό το πρόσφορο που πηγαίνουμε στην εκκλησία να το έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι, να είναι δηλαδή σπιτικό. Το ζύμωμα, δε, ενός πρόσφορου είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία την οποία για ευνόητους λόγους πρέπει ευλαβικά να ακολουθούμε.

Αφού συγκεντρώσουμε τα υλικά της συνταγής, ανάβουμε ένα κεράκι μπροστά από ένα εικόνισμα που έχουμε φροντίσει να τοποθετήσουμε στο τραπέζι που θα ζυμώσουμε το πρόσφορό μας. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής ψάλλουμε τις εξής προσευχές με την σειρά που ακολουθούν:

Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δόξα. Και νυν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα. Και νυν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι Σου έστιν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Κύριε Σε ευχαριστώ γι’ αυτήν την άγια ώρα, που με τα αμαρτωλά μου χέρια με αξιώνεις να ζυμώνω τα Πανάχραντα Δώρα της αγάπης Σου. Σε παρακαλώ κατάπεμψε το Πανάγιό Σου Πνεύμα που ευλογεί όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας, να ευλογήσει και τούτα τα Δώρα για να γίνουν καλά και ευπρόσδεκτα στο Άγιό Σου θυσιαστήριο. Και σε παρακαλώ να τα δεχθείς όπως εδέχθης τη θυσία του Άβελ, τη δοξολογία των Ποιμένων, τα δώρα των Μάγων, τα δάκρυα του Πέτρου, και του Ληστού την μετάνοιαν. Και ας με αξιώνεις να σου τα προσφέρω πάντοτε ευσυνείδητα.

Αμήν.

Δι’ ευχών των Αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

Για να δείτε την συνταγή για πρόσφορο κάντε κλικ εδώ!

Σημείωση: Το πρόσφορο λέγεται και “λειτουργιά”.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πίστη

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;