Ύμνοι, Στίχοι και Προσευχές

Προσευχή ευγνωμοσύνης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Συ με έπλασες, Συ με φώτισες με το άγιο Βάπτισμα, Συ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη…

28 Μαΐου 2020

Η Ασματική Ακολουθία της Παννυχίδος

Η Παννυχίδα πρόκειται για παλαιά Ακολουθία του ενοριακού-ασματικού τυπικού ψαλλόμενη, στην Κωνσταντινούπολη έως το 1204 και στη Θεσσαλονίκη έως την…

26 Μαΐου 2020

Προσευχές για τον Κορονοϊό

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ έγραψε μια ευχή ειδικά για την Πανδημία του Κορωνοϊού

31 Μαΐου 2020

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: μυστική προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

"Ελθέ το φως το αληθινόν, ελθέ η αιώνιος ζωή". Η μυστική ευχή προς το Πνεύμα το Άγιο, γραμμένη από τον…

15 Απριλίου 2020

Προσευχή υπέρ της ειρήνης του κόσμου

Έχουμε ξεχάσει τον Θεό και χάνουμε την ειρήνη

14 Οκτωβρίου 2019

Πρωινή προσευχή του Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ

Αιώνιε Κύριε, Δημιουργέ των απάντων, ο καλέσας με εις την ζωήν ταύτην τη ανεξερευνήτω Σου αγαθότητι· ο δος μοι την…

30 Ιουλίου 2019

Πρωινή προσευχή των Πατέρων της Όπτινα

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα, όσα Θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ…

30 Ιουλίου 2019

Το σύμβολο της Πίστεως – Πιστεύω – Το σύμβολο της Χριστιανικής Πίστης

Η κύρια ομολογία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης μας. Το Πιστεύω είναι μια σύνοψη των βασικών, των θεμελιωδών, δογμάτων της Χριστιανικής…

11 Ιουνίου 2020

Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς…

1 Μαΐου 2019

Άξιον εστίν

Προσευχή που απευθύνεται στην Παναγιά μας.

3 Ιουλίου 2019

Θεοτόκε Παρθένε

Προσευχή προς τη Θεοτόκο.

13 Μαΐου 2019

Βασιλεύ Ουράνιε

Η προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε» είναι προς το Άγιο Πνεύμα.

23 Ιουνίου 2019

Αγνή Παρθένε

Ύμνος στην Παναγία γραμμένος από τον Άγιο Νεκτάριο.

26 Φεβρουαρίου 2020

Προσευχή για οδηγούς οχημάτων

Κύριε, δώσ' μου χέρι σταθερό και βλέμμα προσεκτικό

20 Μαρτίου 2019

Χαιρετισμοί στην Κοίμηση Θεοτόκου (μονοτονικό)

Για τον Ακάθιστο Ύμνο κάντε κλικ εδώ. Για να μάθετε περισσότερα για την Κοίμηση της Θεοτόκου κάντε κλικ εδώ. Τής…

6 Αυγούστου 2019

Τη Υπερμάχω

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...

5 Απριλίου 2020

Άξιον Εστί – Επιτάφιος Θρήνος – Εγκώμια Στάση Δεύτερη

Άξιον εστί μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην...

17 Απριλίου 2020

Τροπάριο της Κασσιανής

Με απόδοση στην καθομιλουμένη από τον συγγραφέα Δημήτρη Χίλιο.

3 Ιουλίου 2019

Προσευχή Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...

20 Μαρτίου 2019

Προσευχή (Ελισαίου Καπαδόπουλου)

...του Ελισαίου Καπαδόπουλου

3 Ιουλίου 2019

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ – στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς; έκαστον γαρ των υπό σού γενομένων κτισμάτων, την…

25 Δεκεμβρίου 2019

Πάτερ Ημών – Κυριακή Προσευχή

Η Κυριακή Προσευχή των Ορθοδόξων Χριστιανών!

23 Ιουνίου 2019

Ύμνοι των Χριστουγέννων

Κοντάκιο Χριστουγέννων, Απολυτίκιο Χριστουγέννων και Η Παρθένος σήμερον

18 Νοεμβρίου 2019

Φως ιλαρόν

Φως ιλαρόν άγιας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, άγιου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ήλιου δύσιν, ίδοντες φως εσπερινόν υμνούμεν…

20 Μαρτίου 2019

Ακατάληπτον εστίν – ύμνος εις την Υπαπαντήν του Χριστού

Ακατάληπτον εστίν το τελούμενον εν σοί και αγγέλοις και βροτείς, μητροπάρθενε αγνή. Αγκαλίζεται χερσίν ο πρεσβύτης Συμεών τον του νόμου…

20 Μαρτίου 2019

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού Μυριοχαριτωμένη Παρθένε ευλογημένη Μητέρα του Θεού Μη μας εγκαταλείπεις στα μακρινά της γης ιδέ…

13 Μαΐου 2019

Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

Οι 24 οίκοι εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου Σταυρού.

13 Μαΐου 2019

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (1 Δεκεμβρίου) Θείας πίστεως περιουσία, διεσκόρπισας τοις δεομένοις τον προσιόντα σοι πλούτον, Φιλάρετε· και ευσπλαχνία κοσμήσας…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (1 Νοεμβρίου) Θείου Πνεύματος, τη χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, συν Κοσμά Δαμιανέ οι Ανάργυροι, ο…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Αγίου Ρωμανού του Μελωδού (1 Οκτωβρίου) Ως σάλπιγξ θεόληπτος, των ουρανίων ωδών, ενθέως εφαίδρυνας, την Εκκλησίαν Χριστού, τοις θείοις σου…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Αρχή της Ινδίκτου (1 Σεπτεμβρίου) Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου) Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων (1 Ιουλίου) Ως θείοι θεράποντες, και ιατήρες βροτών, ανάργυρον βλύζετε, την θεραπείαν ημίν,…

18 Ιουλίου 2019

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και φιλοσόφου (1 Ιουνίου) Φιλοσοφίας ταις ακτίσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφήτης εδείχθης, σαφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Προφήτου Ιερεμία (1 Μαΐου) Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (1 Απριλίου) Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τη χάριτι, της μετανοίας εδείχθης φωτοφανής λαμπηδών, των παθών τον σκοτασμόν…

23 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Αγίας Ευδοκίας (1 Μαρτίου) Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, και τω Λόγω Ευδοκία προαέδραμες, ου τον ζυγόν τη…

3 Ιουλίου 2019

Χρησιμοποιούμε cookies για βελτίωση των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς λόγους. Για να διαβάσετε τις σελίδες μας πρέπει να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ