Ματιά

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

Τα κυπαρίσσια σκύψανε
Εσέ να προσκυνήσουν
την ώρα της ταφής σου.
Και το τραγούδι αρχίσανε
πουλιά του παραδείσου
για δόξα, για τιμή σου.

Δε δόθηκες στη σάρκα,
στον κόσμο τούτον δω.
Πνεύμα ασκητικό.
Μα έγινες η βάρκα
για κόσμο εξωτικό.
Πνεύμα Χριστιανικό.

Με τα εξαίσια μάτια σου
θωρούσες τα βουνά
πέρα στο μοναστήρι.
Λίγοι στα μονοπάτια σου.
Οι άλλοι με τον ζουρνά
στης γης το κολαστήρι.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα