Ματιά

Χριστός (Χριστέ μου φύλαγέ μας)

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Χριστός (Χριστέ μου φύλαγέ μας)

Χριστός (Χριστέ μου φύλαγέ μας)

Χριστέ μου τέτοια μπόρα
ενέσκηψε στη χώρα.
Τώρα τι θα γενούμε;
Χριστέ μου πόση πίκρα
μεσ’ στην ψυχή μου βρήκα,
κοντά σου θα σωθούμε.

Χριστέ μου φύλαγέ μας
έλα και μίλαγέ μας,
εσένανε κοιτάμε.
Χριστέ μου σιδερένια
του κόσμου ετούτου η έννοια,
για χρήμα αλυχτάμε.

Χριστέ μου λίγο στάσου
κάτσε και ξαποστάσου,
κάνε μου αυτή τη χάρη.
Χριστέ ξεδίψασέ μας
με Μάνα χόρτασέ μας,
βγάλε με παλικάρι.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα