Ματιά

Χριστός (Των ανθρώπων σήκωσε)

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Χριστός (Των ανθρώπων σήκωσε)

Χριστός (Των ανθρώπων σήκωσε)

Των ανθρώπων
σήκωσε
τις αμαρτίες.
Ως αμοιβή των κόπων
συγκαταλέχθηκε
με τους εγκληματίες.

Κόσμο αόρατο
είδε
από τη γη.
Σαν πρόβατο
πήγε
στη σφαγή.

Λιθάρι
που απέρριψαν
οι χτίστες.
Χάρη
που έφρυξαν
οι αγύρτες.

Ηλί, Ηλί
λαμά
σαβαχθανί;
Δειλοί, δειλοί
ταχιά
θ’ αναστηθεί!

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Η εικόνα που συνοδεύει το ποίημα είναι έργο του αγιογράφου Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδειά του, για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα