Η Φάτνη

Last modified date

Γέννησις του Χριστού, Μυστράς

Η Φάτνη

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Η Φάτνη

Ένας στάβλος
φτωχικός.
Τα ζώα, το παχνί.
Κανένας φαύλος
αυλικός
ούτε τυχεροί λαχνοί.

Των ζωντανών
η ανασεμιά
θερμαίνει τον Χριστό.
Των ευωδιών
τα γιασεμιά
δροσολογούν το νεογνό.

Το βρέφος
σαν πρώτα
τον κόσμο αντικρύζει.
Νέφος
τα χνώτα.
Η Παναγιά δακρύζει.

Έρχονται βοσκοί
να προσκυνήσουν
με νουθεσία.
Μ’ αγγελική φωνή
θ’ αναγνωρίσουν
τον Μεσσία.

Ελισαίος Καπαδόπουλος