Ματιά

Παναγία η Αντιφωνήτρια

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Παναγία η Αντιφωνήτρια

Παναγία η Αντιφωνήτρια

Ένα από τα μεγαλύτερα
θρησκευτικά προσκυνήματα
της Κρήτης.
Τοπία ανήμερα
ιστορικά βήματα
της μνήμης.

Ιδρύθηκε
πριν από χίλια
χρόνια.
Μυήθηκε
στα λαγούμια
του αγώνα.

Οι Τούρκοι έκοψαν
μύρια κεφάλια
Χριστιανών.
Τους έζωσαν
χιλιάδες ρεμάλια
Οθωμανών.

Ιδρυτής
ο λόγιος μοναχός
Ιωάννης ο Ξένος και Ερημίτης.
Υμνητής
σθεναρός
της νηπτικής χριστιανικής πίστης.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα