Ματιά

Αγία Ακυλίνη

Τη μνήμη της Αγίας Ακυλίνης τιμούμε στις 13 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Ακυλίνη

Τη μνήμη της Αγίας Ακυλίνης τιμούμε στις 13 Ιουνίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Ακυλίνης:

Παρθένος ακήρατος και αθληφόρος σεμνή, εδείχθης τοις πέρασι τη αγαπήσει Χριστού, Ακυλίνα θεόνυμφε· συ γαρ καθάπερ ρόδον νοητόν τεθηλυΐα, επνεύσω εν αθλήσει της αγνείας την χάριν, πρεσβεύουσα τω Κυρίω σώζεσθαι άπαντας.

Απολυτίκιο Αγ. Ακυλίνης - 13 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ακυλίνης – 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα