Ματιά

Αγία Ευφροσύνη

Τη μνήμη της Αγίας Ευφροσύνης τιμούμε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αγία Ευφροσύνη

Εορτή της Αγίας Ευφροσύνης

Τη μνήμη της Αγίας Ευφροσύνης τιμούμε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Ευφροσύνης

Ως παρθένος φρόνιμη και αδιάφθορος, κοτηγγυήθης οσίως τω Ζωοδότη Χριστώ, και προσκαίρων την χλιδήν εμφρόνως έλιπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαμψας Ευφροσύνη, και του Βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απήμβλυνας.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Ευφροσύνης

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ευφροσύνη το πνεύμα σου.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Ευφροσύνης

Εν τη ασκήσει το θήλυ εκάλυψας, εν τη κοιμήσει τους πάντας εξέπληξας, Ευφροσύνη ανύσασα ανδρικώς, νεανίς ούσα λαμπρά, και ταις πρεσβείαις ταις σαις των κινδύνων απαλλάττεις τους τιμώντας σε.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;