Αγία Νίνα .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Αγία Νίνα

Τη μνήμη της Αγίας Νίνας τιμούμε στις 14 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή της Αγίας Νίνας

Τη μνήμη της Αγίας Νίνας τιμούμε στις 14 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Νίνας

Ως ωραίοι οι πόδες σου οι ζηλώσαντες ακολουθήσαι ταίς τρίβοις των αποστόλων Χριστού, Νίνα σκεύος Παρακλήτου παμφαέστατον· όθεν τιμώντες σε πιστώς, Γεωργίας φρυκτωρέ φωτόλαμπρε, σε αιτούμεν· ημών τα σκότη λιταίς σου της αγνωσίας πόρρω σκέδασον.

https://youtu.be/AUpozTRBDW8

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες