Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι

Τη μνήμη των Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκη και Αδρόνικου, τιμούμε στις 30 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι ΑπόστολοιΆγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι. Βίος.

Οι Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος ανήκαν στους Εβδομήκοντα Αποστόλους του Χριστού. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο “ἐν κόπῳ καὶ μόχθω, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι” (Β’ προς Κορινθίους, ια – 27).

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι. Γιορτή.

Τη μνήμη των Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκη και Ανδρόνικου, τιμούμε στις 30 Ιουλίου

Τη μνήμη του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Ιουνίας των Αποστόλων τιμούμε στις 17 Μαΐου.

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι. Απολυτίκιο.

Οι θείοι Απόστολοι, ως ουρανοί λογικοί, την δόξαν αστράψαντες, του κενωθέντος εν γη, συμφώνως υμνείσθωσαν, Κρήσκης Σιλουανός τε, και ο ένθεος Σίλας, άμα συν Ανδρονίκω, Επαινετός ο θεόφρων Χριστόν γαρ ικετεύουσι, σώζεσθαι άπαντας.

Απολυτίκιο Αγ. Αποστόλων Σίλα, Σιλουανού και Επαινετού - 30 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αποστόλων Σίλα, Σιλουανού και Επαινετού – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.