Ματιά

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

Τη μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδων τιμούμε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

Τη μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδων τιμούμε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδων:

Την ακαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, ανθηφορήσαντες, μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερρώς, την άκανθαν της απάτης, Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας εντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, αθλητών εγκαλλώπισμα, και δόξα ευσεβών Δορυμέδων όθεν υμάς ανευφημούμεν.

https://youtu.be/MaiLtGkT2I4

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;