Άγιος Πολύευκτος

Last modified date

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Τη μνήμη του Αγίου Πολυεύκτου τιμούμε στις 9 Ιανουαρίου.

Εορτή του Αγίου Πολυεύκτου

Τη μνήμη του Αγίου Πολυεύκτου τιμούμε στις 9 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Πολυεύκτου

Μυηθείς ουρανόθεν ευσέβειας ταν έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος Πολύευκτε και ξίφει εκτμηθείς την κεφαλήν, Μαρτύρων ηριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σου, πάσι τα κρείττονα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Πολυεύκτου

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

1 Response

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Post comment