Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου τιμούμε στις 11 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου τιμούμε στις 11 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου:

Αρεταίς θεοσδότοις εκλάμψας όσιε, Μοναστικής πολιτείας ώφθης λαμπρός χαρακτήρ, και φωστήρ θεοειδής Πάτερ και έξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, των Αγγέλων μιμητά, θεράπων ο της Τριάδος ην εκδυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου:

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένῃ, λάμπων τοις θαύμασιν. Θεοδόσιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες