Άγιος Βενέδικτος ο εκ Νουρσίας

Τη μνήμη του Αγίου Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας τιμούμε στις 14 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Βενέδικτος ο εκ Νουρσίας

Τη μνήμη του Αγίου Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας τιμούμε στις 14 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας:

Την φερώνυμον κλήσιν αληθεύουσαν έδειξας, τοις ασκητικοίς σου αγώσι θεοφόρε Βενέδικτε· υιός γαρ ευλογίας τεθηλώς, αρχέτυπον εγένου και κανών, τοις εκ πόθου μιμουμένοις την σην ζωήν, και ομοφώνως κράζουσι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Βενεδίκτου - 14 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Βενεδίκτου – 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
Cavo Greco, Αγία Νάπα
Cavo Greco Κύπρος CyprusCavo Greco Κύπρος Cyprus

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα