Χριστός Ανέστη, καθηγουμένη Ξένη Μοναχή .: Χριστιανικά Τραγούδια .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Χριστός Ανέστη, καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

Γράφει: Matia Gr

Ψάλλει η μακαριστή καθηγουμένη Ξένη Μοναχή

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Την πρωίαν ταύτην λίαν ορθρηνέ,
ήλθον γυναίκες μύρα φέρουσαι,
δια τον θανόντα Ιησούν Χριστόν,
άλλ’ είδον τον Τάφο, βλέπουσι κενόν!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Άγγελος κατήλθε γίνονται σεισμοί,
φύλακες Ρωμαίοι πίπτουν ως νεκροί,
θάρρος Μυροφόροι μη φοβήστε εσείς,
ο Χριστός ηγέρθη ο προχθές Ταφείς!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Προς τους μαθητάς Του σπεύδουν ιλαρώς,
να τους αναγγείλουν ότι ο Χριστός,
εκ νεκρών Ανέστη αλλά καθ’ οδόν,
χαίρεται τας λέγει ο Χριστός ο Ζων!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Εκ νεκρών Ανέστη πάσιν ας λεχθεί,
των κεκοιμημένων είναι απαρχή,
ασφαλίζει βάσεις της ελπίδος σας,
ο καλός Σωτήρ σας ο και Αναστάς!

Ο Χριστός Ανέστη ψάλλουν ουρανοί,
Αληθώς Ανέστη αντηχεί η γη!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.