Η Τυραννία δεν έχει όρια όσο σκύβεις το κεφάλι

Η Τυραννία δεν έχει όρια όσο σκύβεις το κεφάλι

Τα όρια των Τυράννων εξαρτώνται από την αντοχή των καταπιεσμένων.

Frederick Douglass