Καθαρισμός πληκτρολογίου

Ο καθαρισμός του πληκτρολογίου μπορεί εύκολα να γίνει μια εντελώς γυναικεία υπόθεση ;)