Ρυζόγαλο το κλασσικό

Η κλασσική συνταγή για ρυζόγαλο με την οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ελληνόπουλων. :)