Ματιά

Salem, Oregon, USA, North America

Photos from Salem at Oregon, USA.

Salem, Oregon, USA, North America

Φωτογραφίες: Salem, Oregon, USA, North America

Καιρος: Salem, Oregon, USA, North America

Δορυφορικός Χάρτης: Salem, Oregon, USA, North America

Γεωφυσικός Χάρτης: Salem, Oregon, USA, North America

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα