Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
Β  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Β 
Β 
Β 
Β 
Γλωσσοδέτες... Αρχική Διάφορα ...Σελίδα 1!
Β 
Β  Για να επιστρέψετε στα Διάφορα διόλου αδιάφορα κάντε κλικ εδώ! Β 
Β  Β  Β 
Β  Γλωσσοδέτες - Σελίδα 1 Β 
Β  Γλωσσοδέτες - Σελίδα 1 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 2 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 3 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 4 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 5 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 6 | Β 
Β  Β  Β 
Β 
Β 

Κοράλλι,
ψιλοκόραλλο,
και ψιλοκοραλλάκι μου.

Τον γλωσσοδέτη αυτό μας έστειλε η Σόφη Παππά και την ευχαριστούμε πολύ.

Β 
Β 
Β 
Β 
Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου,
η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου,
κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,
μυγδοτσιγδοκοκαλίδια.
Β 
Β 
Β 
Β 
Βαρέλι, νεροβάρελο,
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε,
Να ΄χα γω τα σύνεργα,
του γιού του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα.
Β 
Β 
Β 
Β 
Η συκιά μας η γερτή,
η πευκολευκοτσουκλωτή,
κάνει τα σύκα τα γερτά,
τα πευκολευκοτσουκλωτά.
Β 
Β 
Β 
Β 
Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη, την πιρνολινοκούκουδη,
να μαζέψω τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρνιλινοκούκουδα.
Κι ήρθε ο λύκος, ο πήλινος, ο δήλινος, ο πιρνολινοκούκουδος
να μου φάει την όρνιθα την πήλινη, τη δήλινη, την πιρνολινοκούκουδη,
που κάνει τα αυγά τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρνολινοκούκουδα.
Β 
Β 
Β 
Β 
Σκουληκομερμηγκότρυπα
με τα σκουληκομερμηγκόπουλά σου,
βάλε τις μπάρες, τις αμπάρες, τις κλειδαροαμπαραμπάρες,
γιατί έρχεται ο κότσυφας, ο μότσυφας,
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του
να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια,
τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου.
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 

Μια εκκλησιά μολυβδωτή,
μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελεκητή,
ποιος την μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελεκητή.
Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα,
του γιου του μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελεκητή,
θα τη μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελεκούσα,
καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλο-
γλυπτοπελεκητή.

Β 
Β 
Β 
Β 
Είχαμε μια συκιά ορτή,
και βερικοκυκλωτή,
κι έκανε σύκα ορτά,
και βερικοκυκλωτά,
και πάει ο σκύλο ο ορτός,
ο βερικοκυκλωτός,
να φάει τα σύκα τα ορτά,
τα βερικοκυκλωτά.
Πάω να βρω μια βέργα ορτή,
και βερικοκυκλωτή,
να δείρω το σκύλο τον ορτό,
το βερικοκυκλωτό,
μη φάει τα σύκα τα ορτά,
τα βερικοκυκλωτά.
Β 
Β 
Β 
Β 
Δω στα κάτω κόβουν πεύκα.
Τάχα πεύκα κόβουν τάχα;
Τάχα πέφτ' ο πεύκος κάτω;
Β 
Β 
Β 
Β 

Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή.
Γιατί, παπά παχύ, έφαγες παχιά φακή;

Τον γλωσσοδέτη αυτό μας έστειλε o Ανέλλος Περικλής και τoν ευχαριστούμε πολύ.

Β 
Β 
Β 
Β 
Καλημέρα καμηλιέρη
καμηλιέρη καλημέρα.
Β 
Β 
Β 
Β 

Μετά τον Δεκέμβριο είναι ο Ιανουάριος.

Τον γλωσσοδέτη αυτό δημιούργησε και μας έστειλε ο Αρίστος Δοκουζγιάννης και τον ευχαριστούμε πολύ.

Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β  Β  Β 
Β  Β  Β 
Β  Γλωσσοδέτες - Σελίδα 1 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 2 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 3 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 4 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 5 | Γλωσσοδέτες - Σελίδα 6 | Β 
Β  Β  Β 
Β  Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ Β 
Β  Β 
Β  Β 
Β