Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
   
 
 
 
 

Βασική αρχή της πλοήγησης στη Ματιά είναι ότι η φατσούλα πάνω αριστερά σε κάθε

σελίδα οδηγεί πάντα στην αρχική σελίδα της Ματιάς. Από εκεί θα μπορείτε να επιλέξετε

οποιαδήποτε κατηγορία θέλετε.


Κάτω από τη φατσούλα, σε μια γραμμή, αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες της Ματιάς.

Κάνοντας κλικ σε κάθε κατηγορία από αυτές μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της

αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης κάτω από αυτήν τη γραμμή και στο κέντρο της κάθε

σελίδας υπάρχει το σχεδιάκι που πατώντας το μας οδηγεί στην κεντρική σελίδα της κάθε

κατηγορίας. Δεξιά και αριστερά από το σχεδιάκι αυτό, αναφέρεται το που ακριβώς

βρίσκεστε.

Για μεγαλύτερη ευκολία, σε κάποιες σελίδες θα συναντήσετε την αλεπού μας .

Κάνοντας κλικ πάνω της μεταφέρεστε στην σελίδα Νέο στη Ματιά. Σε αυτήν την σελίδα

μπορείτε να δείτε τι νέο έχει προστεθεί στις σελίδες μας. Αν δεν κάνετε κλικ στην αλεπού

μας και απλά αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω της, τότε ανοίγει ένα μενού από το

οποίο έχετε πρόσβαση στην σελίδα Νέο στη Ματιά, στις αρχικές σελίδες των βασικών

κατηγοριών μας, καθώς και στην σελίδα sitemap απ’ όπου μπορείτε να μεταφερθείτε

γρήγορα στα περισσότερα σημεία της Ματιάς.

 

Πιο αναλυτικά:

Στις Συνταγές, τα αριστερά κουμπιά έχουν τις βασικές κατηγορίες των συνταγών. Πολλές από αυτές χωρίζονται σε υποκατηγορίες που τις βλέπουμε στα δεξιά κουμπιά. Το λογότυπο με την λέξη Συνταγές που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας στο κέντρο, μας οδηγεί με ένα κλικ στην κεντρική σελίδα των Συνταγών.

Στους Επαγγελματίες, μπορείτε κάνοντας κλικ πάνω στην κάρτα τους να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα τους. (Ανοίγει πάντα σε νέο παράθυρο).

Στο Ημερολόγιο, δεξιά και αριστερά από το λογότυπο του μήνα υπάρχουν βελάκια που μας οδηγούν στον προηγούμενο (το αριστερό) ή στον επόμενο (το δεξί) μήνα. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν χρήσιμα links που οδηγούν σε σχετικά με το μήνα περιεχόμενα της Ματιάς.

Στα Διάφορα διόλου αδιάφορα, το λογότυπο με την λέξη Διάφορα διόλου αδιάφορα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας στο κέντρο, μας οδηγεί με ένα κλικ στην κεντρική σελίδα της κατηγορίας.

Στους Συνδέσμους, το λογότυπο με την υποκατηγορία των συνδέσμων που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας στο κέντρο, μας οδηγεί με ένα κλικ στην κεντρική σελίδα των Συνδέσμων.

Στην Βιβλιοθήκη, το λογότυπο με την λέξη Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας στο κέντρο, μας οδηγεί με ένα κλικ στην κεντρική σελίδα της Βιβλιοθήκης.