Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
 
 
 
Μικρά και Μεγάλα... Αρχική Βιβλιοθήκης ...Δραστηριότητες Σχολικής Βιβλιοθήκης!
Για να επιστρέψετε στα Μικρά και Μεγάλα κάντε κλικ εδώ! Για να επιστρέψετε στα Διάφορα κάντε κλικ εδώ!
 

Δραστηριότητες Σχολικής Βιβλιοθήκης

2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων για το Σχολικό Έτος 2009-2010
 
 

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο των Σ.Β. είναι να συμβάλλει ενεργά:
Στην αποκωδικοποίηση των πληροφοριών, που σήμερα παρέχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς.
Στην ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την διεύρυνση των δυνατοτήτων των μαθητών.
Στην προσπάθεια του σχολείου να διαμορφώσει πολίτες για την σύγχρονη κοινωνία.
Στην προώθηση της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών.

Επιπλέον, σύμφωνα και με το Μανιφέστο της UNESCO, το οποίο έχει επικυρωθεί και από τη χώρα μας, η Σχολική Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο τη διακήρυξη της αρχής ότι η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ουσιαστική για τη δημιουργία αποτελεσματικών και υπεύθυνων πολιτών και για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική πολιτεία. Όλα όσα προαναφέρθηκαν, όμως, παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό ευγενείς πόθοι, καθώς στην πράξη οι Σχολικές Βιβλιοθήκες καλούνται να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε ένα δασκαλοκεντρικό και αρτηριοσκληρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο μαστίζεται από βαθειά κρίση, καθώς υπόκειται στην πίεση των συνεχών μεταρρυθμιστικών αλλαγών. Η μάθηση δεν είναι πια αγαθό, αλλά μέσο για επαγγελματική καταξίωση και κοινωνική αποκατάσταση με την είσοδο σε μια πανεπιστημιακή σχολή υψηλής ζήτησης. Η «τραπεζική» αυτή «αντίληψη» της εκπαίδευσης κατά τον Φρέυρε, όπου οι μαθητές «αποταμιεύουν τις καταθέσεις του δασκάλου», αδρανοποιεί τους μαθητές και τους στερεί τη χαρά της δημιουργικής μάθησης. (Freire, P., Η αγωγή του καταπιεζόμενου, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1972).

Παράλληλα, η έκρηξη των πληροφοριών που διαδίδονται με το διαδίκτυο και το πλήθος των νέων μεθόδων και μέσων έρευνας, μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι η αποτελεσματική και χρήσιμη γνώση στην οποία αποβλέπει η πολυπολιτισμική μας κοινωνία μπορεί να κατακτηθεί μόνο μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση και διαχείρισή της στα πλαίσια της «δια βίου» εκπαίδευσης. Συνεπώς, η Σχολική Βιβλιοθήκη, με τη δημιουργική συνεργασία του υπευθύνου της με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να παρέμβει ώστε:
1) Οι μαθητές: α. να ανακαλύψουν τη συνεργατική μάθηση και να μάθουν εύκολα και δημιουργικά, μετασχηματίζοντας τις πληροφορίες σε γνώση, μέσα από ένα διαθεματικό μάθημα στη βιβλιοθήκη, β. να καλλιεργήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και να επικοινωνήσουν μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στηρίζονται από τη βιβλιοθήκη με συνομηλίκους τους γ. να μάθουν ευχάριστα και βιωματικά παρακολουθώντας στα πλαίσια ενός μαθήματος στη βιβλιοθήκη την προβολή ενός εκ/κου DVD.
2) Οι εκπαιδευτικοί: α. να απαλλαχθούν από το ρόλο του παντογνώστη αξιολογητή και να πλησιάσουν περισσότερο τους μαθητές τους, υιοθετώντας το ρόλο του καθοδηγητή που μαθαίνει τους μαθητές τους «πώς να μαθαίνουν» ακολουθώντας τα ενδιαφέροντά τους, β. να αυξήσουν τη βιωματικότητα του μαθήματός τους με τη χρήση των πολυμέσων, του εκ/κου λογισμικού και του οπτικοακουστικού υλικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη.
3) Το εκπαιδευτικό σύστημα: να αναμορφώσει το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, προωθώντας, με την δυναμική ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην εκ/κη πράξη, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην οποία στοχεύει και η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
4) Το σχολείο: να ασκήσει έναν πολύπλευρο πολιτιστικό και παιδευτικό ρόλο στην ευρύτερη κοινότητα.

Θέλοντας να περάσει από τη θεωρία στην πράξη η Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων διοργάνωσε μια σειρά από δραστηριότητες. Ενδεικτικά παραθέτω μερικές απ’ αυτές που έγιναν στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης απ’ την έναρξη του Σχολικού Έτους 2009- 2010 μέχρι και τη λήξη του:

1. Εγκαίνια της βιβλιοθήκης του 2ου Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων τα οποία περιλάμβαναν παρουσίαση-ενημέρωση σε power point για το ρόλο, τη λειτουργία και τη χρήσης της Σχολικής βιβλιοθήκης από την Υπεύθυνη καθηγήτρια Αμαλία Κ. Ηλιάδη καθώς και ξενάγηση στο χώρο της βιβλιοθήκης όλων των μελών της μαθητικής κοινότητας: καθηγητών, μαθητών, γονέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή ή φιλομαθούς αναγνώστη της τοπικής κοινωνίας. Θεωρούμε πως η αρωγή του δημοσιογραφικού κόσμου της πόλης μας στην γνωστοποίηση του έργου μιας σχολικής βιβλιοθήκης στην εποχή του σήμερα, που η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση οδηγούν σε μια πιο βιωματική, κατανοητή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης, αποτελεί απαραίτητο όρο επιτυχούς πραγμάτωσής του.
Η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων, η ακολούθηση συνεργατικών τακτικών και η αξιοποίηση των νέων αυτών εργαλείων μάθησης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθώς και να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις διδασκόντων και διδασκομένων. Οι ιστοσελίδες και οι βάσεις πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου αποτελούν για όλους χρήσιμο εργαλείο έρευνας αλλά και πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική πράξη. Σε αυτή τη διασύνδεση της διδασκαλίας με τις Νέες Τεχνολογίες η Σύγχρονη Βιβλιοθήκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να προάγει την δια βίου παιδεία και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Στο ελκυστικό περιβάλλον που διαθέτει, περιλαμβάνει επιλεγμένη συλλογή χιλιάδων τίτλων και ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένες καινοτόμες διδακτικές προτάσεις και πρωτότυπος σχεδιασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα και αναγκαιότητα προσέγγισης της γνώσης με τη χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Οι βιβλιοθήκες πληροφορούν το κοινό για το τι υλικό διαθέτουν και πώς είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό. Πριν από την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτό γινόταν με τον καρτοκατάλογο — ένα έπιπλο με πολλά μικρά συρτάρια τα οποία περιείχαν δελτία (κάρτες) που αντιστοιχούσαν σε βιβλία ή άλλο υλικό. Στις μεγάλες βιβλιοθήκες ο καρτοκατάλογος συχνά γέμιζε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Η εμφάνιση του Διαδικτύου, όμως, οδήγησε στη χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων (οι οποίοι στην αγγλική αναφέρονται συχνά ως "webcats" ή OPAC, "online public access catalog"), οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να διεξάγει αναζήτηση στις συλλογές της βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτός ο τρόπος τήρησης καταλόγου είναι συμβατός με νέα είδη βιβλιοθηκών, όπως είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, καθώς και με παραδοσιακές βιβλιοθήκες που έχουν εκσυγχρονιστεί.
Στόχος της σχολικής βιβλιοθήκης είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δασκάλων – καθηγητών με παροχή ενημέρωσης, εκπαιδευτικού και μορφωτικού υλικού, η παροχή βοήθειας στους μαθητές για τις μελέτες και τις εργασίες τους καθώς και η εξυπηρέτηση χρηστών – αναγνωστών προερχομένων από την ευρύτερη τοπική κοινωνία με, ενδεχομένως, ερευνητικά ενδιαφέροντα.
Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλλει ουσιαστικά και, εν τέλει αποτελεσματικά, πέρα από άλλους παράγοντες, και η ολόπλευρη κάλυψη των δραστηριοτήτων και του συνολικού έργου της σχολικής βιβλιοθήκης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τόπου μας. Σας καλούμε, λοιπόν, να συνδράμετε ενεργητικά στην επιτυχία του σκοπού μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

2. Έκθεση εντύπων τεκμηρίων, βιβλίων, λευκωμάτων και φωτογραφιών που αναφέρονται στην Ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης (στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ από τις 21-10-2009 ως 30-10-2009).
Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού η Σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ, τιμώντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, εξέθεσε «ταμιευτήρες» μνήμης ανθρώπων που οι ιστορίες τους δεν πρέπει να σβηστούν. Ιστορίες ανθρώπων που όρμησαν στις λόγχες του εχθρού, πολέμησαν, νίκησαν και μετά πήραν το βαρύ δρόμο της επιστροφής για να πολεμήσουν ξανά. Οι μνήμες τους μένουν ζωντανές μέσα από τις παντοειδείς καταγραφές (έντυπα τεκμήρια, βιβλία, λευκώματα και φωτογραφίες) οι οποίες διασώζουν παράλληλα και τη δυνατότητα πολύπλευρων ερμηνειών τους από τους ερευνητές, ιστορικούς και σκεπτόμενους πολίτες κάθε εποχής.

3. 2009: έτος Γιάννη Ρίτσου: Αφιέρωμα της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009, ώρα: 10.00π.μ.
«Να λες: ουρανός· και ας μην είναι» έγραψε κάποτε ο Γιάννης Ρίτσος. Αυτό είναι το μότο του αφιερώματός μας στον ποιητή της «Ρωμιοσύνης», για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Χειρόγραφα με ρήσεις, κυρίως, ή με αποσπάσματα πολύστιχων ποιημάτων, τα οποία έχουν θέματα εμπνευσμένα από το μυθολογικό και ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας, περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα, αλλά και φωτογραφίες και πέτρες που, όπως είναι γνωστό, ζωγράφιζε ο ίδιος. Πολύπλευρη προσωπικότητα με μακρά παρουσία στον χώρο της ποίησης, από το 1934 που δημοσιεύτηκε η πρώτη ποιητική του συλλογή «Τρακτέρ» ως το 1989 που κατατέθηκαν οι τελευταίες («Δευτερόλεπτα» και «Σφυρίγματα πλοίων»), υπήρξε ο Γιάννης Ρίτσος· «Ένας διαχρονικός Έλληνας».
Ποιητικός στοχασμός και εικαστική δημιουργία συνδυάζονται λοιπόν σε αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Γιάννη Ρίτσου. Ποιήματα όπως «Ο Ηρακλής κι εμείς», «Αρχαίο θέατρο», «Η απόγνωση της Πηνελόπης, «Συνέπειες», κ.ά., ενταγμένα στις χαρακτηριστικές για τον τίτλο τους συλλογές «Μαρτυρίες και Επαναλήψεις», υπογραμμίζουν την ικανότητα του Ρίτσου να αφηγείται και να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και, αναπόφευκτα, να συγχωνεύει σε αυτά γεγονότα της προσωπικής και πολιτικής ζωής, εθνικές τραγωδίες και σπαραγμούς της νεότερης Ελλάδας και της εποχής του. Ένας στοχασμός δηλαδή που συλλαμβάνει τη διαχρονικότητα του Ελληνισμού αποσπασματικά και στο σύνολό της.
Το αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο συνοδεύεται από φωτογραφίες των νεανικών του χρόνων, αλλά και των χρόνων της περισυλλογής και της απομόνωσης, όπως και της αναγνώρισης. Μια άλλη ενότητα εξάλλου αναδεικνύει την εικαστική του δημιουργία, δηλαδή τη ζωγραφική πάνω σε πέτρες, βότσαλα, χαλίκια, κόκαλα ή ρίζες δένδρων. Γιατί αυτά τα υλικά, άφθονα στα ξερονήσια, συγκέντρωναν το ενδιαφέρον του κατά τις ώρες της απομόνωσης, ίσως «από τη γενική ανάγκη της έκφρασης που αντιμάχεται τη φθορά και τη μοναξιά». Στις πέτρες λοιπόν του Γιάννη Ρίτσου βλέπει κανείς να παρελαύνουν μορφές μοναχικές ή πολυάνθρωπες, μετωπικές ή συνομιλούσες, άλλοτε ερωτικά συνταιριασμένες· μορφές αρχαϊκές που αντέχουν στον χρόνο, αλλά και μοιάζουν να ξεπηδούν από τα ποιήματά του.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί αισίως αυτό το αφιέρωμα, η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλία Ηλιάδη σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Φαίη Μαρκάκη, νομικό, και Βαρβάρα Κοθρά, φιλόλογο, πρότειναν και επέλεξαν ποιήματα και πεζά του ποιητή, σχέδια, φωτογραφίες, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, με σκοπό να συνθέσουν τις ψηφίδες που συγκροτούν τον βίο και το σύμπαν του ποιητή, ξεκινώντας από τη Μονεμβασιά των παιδικών του χρόνων για να φτάσουν στους αγώνες και τις εξορίες του, τις ανθρώπινες σχέσεις και τους δεσμούς του με την ποίηση, τον έρωτα και την επανάσταση. Οι συντελεστές λοιπόν αυτού του αφιερώματος αφηγούνται τη ζωή του ποιητή μέσα από το δικό τους φίλτρο. Μια ζωή που περνά από το σκοτάδι, ατενίζοντας πεισματικά το φως, για να το σπαταλήσει κατόπιν, χαρίζοντας το. Συγκινούνται, μεταφέρουν το χτες στο σήμερα, στη ζωή τους, ετοιμάζουν με ενθουσιασμό την εκδήλωσή τους. Επιλέγουν, απαγγέλλουν, εμπνέονται από το φωτογραφικό και εικαστικό υλικό, στήνουν το σύμπαν του Ποιητή Γιάννη Ρίτσου, τιμώντας και αναδεικνύοντας τις αξίες και τα νοήματα ζωής που αυτός εκπροσωπεί.

4. Θεματική έκθεση στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων (από Τρίτη 15-12-2009 ως 21-12-2009): «Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, παραμύθια στη μόνιμη συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης».
Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού η Σχολική βιβλιοθήκη εξέθεσε: Μύθους, θρύλους, παραδόσεις, παραμύθια από την Ελλάδα κι όλο τον κόσμο.
Βασιλόπιτες, Μάγοι, άστρο φωτεινό, καλικάντζαροι, βουτιές στα χειμωνιάτικα, παγερά ποτάμια, παγανιστικές μεταμφιέσεις, φύση με ανεξάντλητες και απροσδόκητες δυνάμεις, συγκεντρώσεις στις πλατείες, Σάντα Κλάους, Άγιος Βασίλης και χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα-ήθη και έθιμα των ημερών που σύντομα θα διανύσουμε.
Οι προχριστιανικοί μύθοι, οι παραδόσεις και οι δοξασίες διαφορετικών λαών και θρησκειών διασώθηκαν στους αιώνες και τηρούνται από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. H λατρεία του θεού Ήλιου, η χειμερινή ισημερία και η Γέννηση του Χριστού αποτελούν τρία ιστορικά δεδομένα-άξονες γύρω από τους οποίους επιβίωσαν οι παλαιές παραδόσεις των λαών και αναπτύχθηκαν καινούργιες. Από τις Ελληνικές Παραδόσεις και τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, μέχρι τους θρύλους και τους μύθους των Ινδιάνων Απάτσι, των Ρώσων και Σλάβων χωρικών, μέχρι, εν τέλει, τα «λόγια», επινοημένα παραμύθια του Άντερσεν και των αδελφών Γκριμ.

5. Πραγματοποίηση Σεμιναρίων Αυτογνωσίας, Αυτοεκτίμησης, Αυτοπεποίθησης στο 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων από το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης», με την άποψη ότι «Το ταξίδι της ζωής ξεκινά με την Πρόληψη».
Μετά από άμεση και ευγενική ανταπόκριση στην πρόσκληση της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ, και σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Βαρβάρα Κοθρά, φιλόλογο, Παπάντου Χριστίνα, εκπαιδευτικό νοσηλευτικής και Μπαρούτα Ευαγγελία, αγγλικής, το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης» Τρικάλων υλοποίησε σειρά σεμιναρίων για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας των τμημάτων Τεχνολογικής, Γεωπονικής Κατεύθυνσης και Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η κ. Σουλιώτη Ρίτσα, κοινωνική ανθρωπολόγος, μέλος του Κέντρου, επισκεπτόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα παραπάνω τμήματα και, συζητώντας, ελεύθερα και δημιουργικά, με τους μαθητές και τις μαθήτριες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες για την όλη διαδικασία μεθόδους και τεχνικές, έφερε σε πέρας ολοκληρωμένες «συνεδρίες».
Το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης» (Βίκτωρος Ουγκώ 2, τηλ.: 24310 75555, e-mail: [email protected] ), ένα από τα 70 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ) υλοποιεί δράσεις, προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, τα οποία απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα στους νέους.
Η Πρόληψη είναι μια θετική διεργασία που στοχεύει στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων ζωής. Εστιάζει ιδιαίτερα στα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας των μαθητών μας καθώς αποτελεί μια περίοδο στην ζωή του ανθρώπου κατά την οποία συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα πολλές και απότομες εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές. Αυτή η μετάβαση προς την ενηλικίωση χαρακτηρίζεται από αποσταθεροποίηση και καθιστά τους εφήβους περισσότερο ευάλωτους όχι μόνο στην χρήση ουσιών αλλά και σε άλλες μορφές εξαρτημένης συμπεριφοράς που εκφράζονται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου , στους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τις παντοειδείς εξαρτήσεις της εποχής, τον εθισμό στο διαδίκτυο, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το κάπνισμα. Ιδιαίτερα το κάπνισμα είναι ένας αδιαμφισβήτητος εχθρός. Καταστρέφει ζωές, σκοτώνει ανθρώπους, διαλύει σε πολλές χώρες τα εθνικά συστήματα υγείας. Κυρίως επηρεάζει τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει εκστρατεία σε συνεργασία με το Harvard και με ελληνικά πανεπιστήμια γιατί σε αυτή ακριβώς την ηλικία των 14-15-16 χρόνων μπορούμε να προλάβουμε το κάπνισμα. Ξέρουμε όλοι ότι η καταστολή είναι πάντοτε το δεύτερο και λιγότερο αποτελεσματικό μέτρο.
Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει σχολείο, σημαίνει αγωγή υγείας.
Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης είναι προγράμματα πρόληψης-Αγωγής Υγείας και απευθύνονται με μορφή Σεμιναρίων σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Στόχος των Σεμιναρίων αυτών είναι η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του εφήβου-μαθητή στην κρίσιμη περίοδο της ζωής του. Μέσα από βιωματικές διεργασίες μοιράζεται με τους συμμαθητές του αγωνίες και ανησυχίες, δέχεται συναισθηματική υποστήριξη από ειδικούς, καλλιεργώντας παράλληλα ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Θεωρούμε ότι η συμβολή των Σεμιναρίων του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης είναι ουσιαστικής σημασίας στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο μας καθώς οι εντυπώσεις, εμπειρίες, απόψεις και γενικότερα ο «απόηχος» που φτάνει ως εμάς από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας είναι θετικός . Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων σεμιναρίων και προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του.
Η υλοποίηση των ανωτέρω σεμιναρίων και προγραμμάτων μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών, ενισχύει την υπευθυνότητα, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη, υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά σε ένα πλούσιο και ενδιαφέρον ταξίδι ζωής…

6. Έκθεση λευκωμάτων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών: αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, σχεδίου, διακόσμησης, εσωτερικού σχεδιασμού, γραφιστικής, τεχνολογικών καινοτομιών στο design, στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ από τις 26-01-2010 έως 2-02-2010. Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού και προκειμένου να γνωστοποιήσει τις συλλογές της, η Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ, εξέθεσε τη σειρά της των λευκωμάτων, εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.
Στόχοι της έκθεσης:
Ο σκοπός που φιλοδοξεί να εκπληρώσει η έκθεση αυτή λευκωμάτων τέχνης εντοπίζεται στην μύηση του σκεπτόμενου επισκέπτη στον πολιτισμό της εικόνας, στο βάθεμα της αισθητικής του αντίληψης-παιδείας, πρωτίστως, και, δευτερευόντως, στη διαφύλαξη, προστασία και επιστημονική έρευνα «αντικειμένων» με πολιτιστική αξία.
Τα λευκώματα στην έκθεσή μας δεν κλείνονται σε αυστηρές βιτρίνες, εκτίθενται στο ζεστό και φιλόξενο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και αποτελούν δείγματα-πρότυπα ενός «ανώτερου» πολιτισμού.
Στο εξωτερικό, από τη δεκαετία ήδη του 1960, οι κοινωνικές αλλαγές επέβαλαν μια διαφορετική θεώρηση τέτοιου τύπου εκθέσεων, εξετάζοντας κριτικά τους στόχους που μπορεί να έχει μία έκθεση «αποτυπωμένης» τέχνης στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Η Έκθεσή μας αυτή φιλοδοξεί να συντελέσει στην:
- Προαγωγή πολιτιστικών αξιών. Η βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο πολιτισμού ικανό να φέρει το μαθητή και τον μέσο άνθρωπο σε άμεση επαφή με την τέχνη και να του δημιουργήσει νέα ενδιαφέροντα.
- Προώθηση της επιστήμης, άμεσα εξαρτώμενης με το αντικείμενο της έκθεσης.
- Ενσωμάτωση του πολίτη στην ιστορική και πολιτιστική συνέχεια του τόπου του. Η έκθεση δρα επίσης ως συνεκτικός κρίκος του ατόμου με τις ρίζες του.
- Παιδευτική πρόοδο του επισκέπτη της μέσω της κατανομής της αισθητικής και ιστορικής πληροφορίας, απεξαρτημένης από το στείρο ακαδημαϊσμό. Αυτό προϋποθέτει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει προβλήματα και να σχηματίζει κριτική γνώμη. Ως αποτέλεσμα, οι επισκέπτες θα αρχίσουν να αισθάνονται άνετα στο εκθεσιακό περιβάλλον.
- Δυνατότητα να επιμορφώνει ειδικές κατηγορίες επισκεπτών και μαθητών, οι οποίοι σχετίζονται επαγγελματικά ή πρόκειται στο μέλλον να σχετιστούν στενά με το αντικείμενό της.
- Ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει, με απώτερο στόχο να κατακτήσει ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο θα επισκέπτεται συχνά τους χώρους της βιβλιοθήκης.

7. Η ψυχολόγος κ. Γαλάνη Μαρία προσκεκλημένη από τη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων την Πέμπτη, στις 18 Φεβρουρίου 2010, ώρα 11.00π.μ.
Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού η Σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων προσκάλεσε την ψυχολόγο κ. Γαλάνη Μαρία να παρουσιάσει το θέμα: «Η εφηβεία και τα προβλήματά της». Η οργάνωση της «εμπεριστατωμένης» αυτής παρουσίασης εστίασε ιδιαίτερα στα προβλήματα της συγκεκριμένης ηλικίας των μαθητών μας, καθώς αποτελεί μια περίοδο στην ζωή του ανθρώπου κατά την οποία συμβαίνουν, σε μικρό χρονικό διάστημα, πολλές και απότομες εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές. Αυτή η μετάβαση προς την ενηλικίωση χαρακτηρίζεται από αποσταθεροποίηση και καθιστά τους εφήβους περισσότερο ευάλωτους σε εξαρτημένες μορφές συμπεριφοράς που εκφράζονται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου. Η αποδοχή, εκ μέρους της, της πρόσκλησης που απευθύναμε στην κ. Γαλάνη, αποτέλεσε πηγή χαράς και ικανοποίησης για τα μέλη της μαθητικής μας κοινότητας(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς), καθώς και σημαντική συμβολή στο έργο ενημέρωσης και πολιτισμού που επιτελεί η σχολική μας βιβλιοθήκη.

8. Θεματική έκθεση στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων: Το σύμπαν του βυζαντινού ανθρώπου: Βιβλία και λευκώματα βυζαντινής πνευματικότητας στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στη σκέψη (από Τρίτη 16-03-2010 έως Παρασκευή 26-03-2010).
Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού η Σχολική βιβλιοθήκη εκθέτει: Βιβλία και λευκώματα βυζαντινής πνευματικότητας: στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στη σκέψη.
Το Βυζάντιο ως κρατικό μόρφωμα και η Ορθόδοξη παράδοση συνδέονται στενά. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού είναι η πνευματικότητα. Το Βυζάντιο αποτελεί επίσης ένα αναγκαίο συστατικό της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουμε δει στον Δυτικό Κόσμο μιαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών, σύμφωνα με τις οποίες το Βυζάντιο εκπροσωπεί μια συνέχεια επιλεγμένων στοιχείων της κλασικής παράδοσης, με όρους συνέχειας παρά αντίθεσης.
Η προσπάθεια να εκφρασθεί το χριστιανικό μήνυμα σε διανοητικό και κοινωνικό επίπεδο, αξιοποιώντας ό,τι καλύτερο είχε να προσφέρει η ελληνική φιλοσοφία, χαρακτηρίζει το βυζαντινό κοινωνικό και διανοητικό «οικοδόμημα»: γι αυτούς τους λόγους η βυζαντινή περίοδος της Ιστορίας μας παραμένει άκρως σημαντική για το χριστιανισμό και την ανθρωπότητα. Παρά τις όποιες αποτυχίες της, υπάρχουν πολλά στοιχεία της που μπορούν να μας εμπνεύσουν, ακόμη και σήμερα: στην τέχνη, στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη θεολογία και σε πολλές άλλες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης.

9. Θεματική έκθεση στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων: «Ψυχική Υγεία και σχολική βιβλιοθήκη» (από Τετάρτη 28-04-2010 έως 12-05-2010 στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, από τις 9.00π.μ. έως τις 13.00μ.μ.).
Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού η Σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ εξέθεσε Βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στην Ψυχική Υγεία ως επιστημονικό, κοινωνικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο. Η έκθεσή μας αυτή στόχευσε στα ακόλουθα:
- Στη διευκόλυνση μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν προσωπικά, ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα στο να αποκτήσουν βοήθεια μέσω ειδικών εντύπων στο χώρο του σχολείου.
- Στον καλύτερο χειρισμό καταστάσεων στο πλαίσιο του σχολείου.
- Στην αναγνώριση της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών προβλημάτων (κύρια, κατάθλιψης και αγοραφοβίας) σε εφήβους που λόγω άγνοιας ή προκαταλήψεων του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος μένουν χωρίς βοήθεια.
- Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων έτσι ώστε να αποτελούν ομάδα στήριξης της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου. Τέλος, στη συνειδητοποίηση και αποδοχή της συστημικότητας-διαλειτουργικότητας της Ψυχικής Υγείας ως επιστημονικού, κοινωνικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού φαινομένου.

10. Ο πολιτισμός της εικόνας στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων με προβολές, θεματικές παρουσιάσεις, κριτικό σχολιασμό τους.
Ο πολιτισμός της εικόνας είναι κυρίαρχος στις μέρες μας. Στην αποκωδικοποίηση και ερμηνεία του ουσιαστική είναι η παρέμβαση του δημιουργικού δασκάλου: η επιλογή ταινιών με κριτήρια επιστημονικά, παιδαγωγικά, καλλιτεχνικά σηματοδοτεί την ουσία της εκπαίδευσης-παιδείας σε ιδέες και περιεχόμενο αλλά και την αισθητική της με βάση την εικόνα και τη φωτογραφία. Εξάλλου, αυτοί ακριβώς οι εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και διαμόρφωσης του αξιακού συστήματος των μαθητών/μαθητριών μας, με την κριτική προσέγγιση προβολών, το διάλογο, τη σύγκρουση που ακολουθεί το διάλογο, τη σύνθεση, την ανασύνθεση και τέλος την εμπέδωση, θεωρητική και πρακτική, οδηγούν εποπτικά στη συνειδητοποίηση ότι η “κατασκευή εικόνων” από τον άνθρωπο εμπεριέχει την ερμηνεία τους από τους αποδέκτες τους.
Με όλους τους παραπάνω τρόπους και μεθόδους, οι εικόνες ως κώδικας επικοινωνίας αποκωδικοποιούνται και ο κόσμος τους, ο πολιτισμός της εικόνας ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία μέσα από τη Σχολική Βιβλιοθήκη. Επίσης οι συνεργασίες με άλλα σχολεία (την Παρασκευή, 23-04-2010 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του 3ου Λυκείου με συνοδό την καθηγήτριά τους Λέγγα Μαρία, φιλόλογο, επισκέφθηκαν τη σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ για προβολή ταινίας σχετικής με τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό), ο σχεδιασμός και η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βασικό εκπαιδευτικό κορμό τις εικόνες και την ερμηνεία τους αποτελούν «δρόμους» οργάνωσης διαθεματικών προσεγγίσεων στη βιβλιοθήκη.
Κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων εβδομάδων, η υπεύθυνη καθηγήτρια Αμαλία Κ. Ηλιάδη, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Παπάντου Χριστίνα, εκπαιδευτικό Υγείας και Πρόνοιας, Κοθρά Βαρβάρα, φιλόλογο και Φαίη Μαρκάκη, νομικό, επέλεξε προς προβολή στο χώρο της βιβλιοθήκης, από μια ποικιλία οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού και σχετικών ντοκυμαντέρ, τις ακόλουθες ταινίες:
Α) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453. (παραγωγή National Geographic, χορηγός ΟΠΑΠ)
Β) Άουσβιτς: Οι Ναζί και η «Τελική Λύση» 1-2. Παραγωγή BBC 2006. Ιστορικός σύμβουλος σειράς: Professor Ian Kershaw. Η οδυνηρή ανακάλυψη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και ο τρόμος της βιομηχανίας θανάτου των στρατοπέδων αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το καταξιωμένο ντοκιμαντέρ. Β΄Παγκόσμιος πόλεμος: Οι μεγάλες στιγμές. Όλη η αλήθεια για τα Ες-Ες. 2001. Παραγωγή BBC 2001.
Γ) Ο Β΄Παγκόσμιος πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941-1944. Μια ψηφιακή εφαρμογή πολυμέσων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος(πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό)
Δ) Η Γενοκτονία των Ποντίων, εφημερίδα «Έθνος».
Ε) Φιλάνθρωπος Ειρήνη, της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, με την υποστήριξη της UNESCO και της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Μια πρωτοβουλία της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης: ο Νέλσον Μαντέλα, ο Φερνάντο Μποτέρο, ο Αντόνιο Γκουτιέρες, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και η Μαρία Φαραντούρη διαβάζουν κείμενα του Ομήρου, του Θουκυδίδη, του Ηροδότου, του Πινδάρου, του Ελύτη και του Σεφέρη για την ειρήνη. Η επιλογή και η μετάφραση των κειμένων έγιναν από τον φιλόλογο-καθηγητή Πανεπιστημίου Φάνη Κακριδή και το μοντάζ από τον Γιάννη Τσιτσόπουλο.
ΣΤ) Ο Εγκέφαλος: παρουσίαση του εγκεφάλου ως κεντρικού οργάνου του ανθρώπινου οργανισμού. Περιγραφή της ανατομίας του και των αρμοδιοτήτων των επιμέρους περιοχών του. Στόχοι: αναγνώριση και κατανόηση της σημαντικότητας του εγκεφάλου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (για το μέλλον της ανθρωπότητας). Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του και σχετικά με τις μεθόδους ιατρικής αντιμετώπισης παθήσεων του εγκεφάλου.
Ζ) Η Ευρώπη σε κίνηση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γραφείο για την Ελλάδα: www.europarl.gr, www.europarl.eu.int Η Ευρωπαϊκή οικοδόμηση, τα ορόσημα και τα πρόσωπα από το ξεκίνημα της ιστορικής της διαδρομής έως τη διαδικασία επικύρωσης του ευρωπαϊκού Συντάγματος.

11. Η βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ εγκαινιάζει μια σειρά προβολών-παρουσιάσεων επιμόρφωσης και πολιτισμού, με τίτλο «Ώρα βιβλιοθήκης».
Με αφορμή την ανακήρυξη της 21ης Μαρτίου ως Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων οργάνωσε μια σειρά προβολών, μετά το πέρας των οποίων επακολούθησαν σχετικά σχόλια, συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και εν γένει ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στα κομβικής σημασίας για την εποχή μας ζητήματα της διαφορετικότητας, της παγκόσμιας ειρήνης, της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.
Σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Φαίη Μαρκάκη, νομικό και Κοθρά Βαρβάρα, φιλόλογο, η υπεύθυνη καθηγήτρια Αμαλία Κ. Ηλιάδη, επέλεξε, προς προβολή στο χώρο της βιβλιοθήκης, από μια μεγάλη ποικιλία εγκεκριμένου οπτικοακουστικού, εκπαιδευτικού υλικού και σχετικών ταινιών τέχνης, τις ακόλουθες:
Α) Unite on Diversity, For a world of difference (Ενωμένοι στη Διαφορετικότητα, για ένα κόσμο με σεβασμό στη διαφορετικότητα) , με την υποστήριξη της UNESCO, παραγωγής 2004,
Β) Το σχολείο, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου, Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκυμαντέρ στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Σύντομη Απόδοση θεματικής της ταινίας: Σχεδόν τα μισά από τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας, είναι μουσουλμανάκια που μιλούνε στο σπίτι τουρκικά. Σε ένα περιβάλλον κοινωνικής προκατάληψης και ξενοφοβικού εθνικισμού, μια ομάδα δασκάλων προσπαθεί να δημιουργήσει ένα «κανονικό» σχολείο και για τους δύο, δηλαδή και για τη χριστιανική και για τη μουσουλμανική κοινότητα του σχολείου. Για έναν ολόκληρο χρόνο το ντοκυμαντέρ ακολουθεί τη ζωή του σχολείου και της γειτονιάς, μέσα από αυθεντικές, συγκινητικές προσωπικές ιστορίες και ζητήματα που σχετίζονται με την αποδοχή του «άλλου», του «διαφορετικού».
Οργανώνοντας ανάλογες θεματικές παρουσιάσεις που αφορούν στην Ιστορία και τον Πολιτισμό, στις Τέχνες και τα Γράμματα, στις Ευρωπαϊκές Γλώσσες, στην Αγωγή του Καταναλωτή, αλλά και άλλες που συνδέονται με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, η σχολική βιβλιοθήκη συμβάλλει στην πραγμάτωση των διδακτικών στόχων της κάθε τάξης με την ενσωμάτωση στη διδασκαλία της ευαισθητοποίησης, της έρευνας και της καλλιέργειας κοινωνικής συνείδησης, και αξιοποιώντας στο έπακρο το εκπαιδευτικό υλικό της.
Γ) «Νεολαία και Εγκληματικότητα», σειρά Επιστήμη & Ζωή, εκδόσεις Multimedia. Με το παράδειγμα ενός συγκεκριμένου εγκλήματος, στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί, διαφορετικών εθνικών προελεύσεων νέοι, αναφερόμαστε στα ακόλουθα ερωτήματα-ζητήματα: ποια είναι τα αίτια που οδηγούν τη νεολαία σε εγκληματικές πράξεις; Πως τις αντιμετωπίζουν οι ενήλικες, πως αντιδρά το περιβάλλον τους, γονείς, μαθητές, καθηγητές, φίλοι;
Το θέμα «Νεολαία και Εγκληματικότητα» εντάσσεται στα αντικείμενα: Παραγωγή Νεοελληνικού Λόγου-Κοινωνικός Προβληματισμός, Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή, Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία, Συγκρούσεις. Ρίχνει φως στα ποικίλα αίτια και στις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η παιδική και κυρίως η εφηβική παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Μέσα από την ταινία και με αφορμή την προβληματική της προσπαθούμε να κατανοήσουμε την «αξιόποινη» συμπεριφορά των νέων ως ένα από τα προβλήματα της κοινωνικοποίησης που στις σημερινές, πολύπλοκες συνθήκες ζωής καθίσταται περισσότερο δυσχερής σε σχέση με παλαιότερες εποχές.
Η εμπλοκή αυτή του μαθητή στην όλη διαδικασία ξεκινά από τη θεώρηση ότι αυτός (ο μαθητής) είναι που διενεργεί τη συλλογή των πληροφοριών, τη συσχέτισή τους, τη συστηματοποίηση και οργάνωσή τους σε γνώση με την επισήμανση και διατύπωση των σχέσεών τους, την εξαγωγή και διατύπωση γενικεύσεων (συμπερασμάτων – επαγωγική διαδικασία μάθησης) και την εφαρμογή της νέας γνώσης για την εμπέδωση και σταθεροποίησή της σε διάφορες περιστάσεις – καταστάσεις που σχετίζονται με την πραγματικότητα και γι' αυτό έχουν σημασία και νόημα για το μαθητή. Η όλη αυτή διαδικασία οργανώνεται με την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού και τη συμπλήρωσή του με κάθε σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για τους συγκεκριμένους μαθητές και συντελείται στο πλαίσιο της αξιοποίησης της κοινωνικής δυναμικής της Σχολικής Τάξης (ομάδας), υπό την καθοδήγηση, έμπνευση, στήριξη και εμψύχωση των Δασκάλων-καθηγητών (ομαδοσυνεργατική σχολική τάξη).

12. Η σχολική βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων συνεχίζει τη σειρά προβολών-παρουσιάσεων επιμόρφωσης και πολιτισμού, με τίτλο «Ώρα βιβλιοθήκης».
Η υπεύθυνη καθηγήτρια Αμαλία Κ. Ηλιάδη, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Φαίη Μαρκάκη, νομικό, Κοθρά Βαρβάρα, φιλόλογο και Κανέλα Καίτη, εκπαιδευτικό οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, επέλεξε, προς προβολή στο χώρο της βιβλιοθήκης, από μια ποικιλία εγκεκριμένου οπτικοακουστικού, εκπαιδευτικού υλικού και σχετικών ντοκυμαντέρ, τις ακόλουθες ταινίες:
1. Το DVD της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ‘Όταν οι ήρωες…’, μια καταγραφή προφορικών μαρτυριών για το έπος του 1940 και ένα δωδεκάλεπτο ντοκυμαντέρ για το Άουσβιτς. Τα παιδιά καθηλώθηκαν από τη βιωματικότητα των μαρτυριών των ηρώων του DVD ‘Όταν οι ήρωες…’ και από τη σκληρή, ρεαλιστική καταγραφή των εγκλημάτων του Άουσβιτς.
2. Θέατρο Ελληνικών χορών «Δόρα Στράτου», Ελληνικοί χοροί και τραγούδια, Κεφαλοδεσίματα: μια συνθετική προβολή-μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.
3. DVD Video: Η Ευρώπη σε κίνηση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γραφείο για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση, τα ορόσημα και τα πρόσωπα, από το ξεκίνημα της Ιστορικής διαδρομής έως τη διαδικασία επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
4. BBC Ο Αιώνας των λαών (1900-1999)-Η επανάσταση των γυναικών: Παρά τις αξιόλογες γυναίκες που εμφανίστηκαν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, όπως η Γκόλντα Μέιρ και η Ίντιρα Γκάντι, οι γυναίκες χρειάστηκε να διεκδικήσουν την ισότητά τους σε έναν αντρικό κόσμο. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 μια νέα γενιά γυναικών πήρε τη σκυτάλη του αγώνα για ίσα δικαιώματα. Στη Δύση η πείρα από την εργασία εξήρε τις γυναικείες προσδοκίες. Οι αρχές των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων σιγά-σιγά επεκράτησαν, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο οι γυναίκες εξακολούθησαν να παλεύουν εναντίον των παλαιών προκαταλήψεων και των όψιμων θρησκευτικών απαγορεύσεων.
5. BBC Πως η τέχνη έπλασε τον κόσμο, παραγωγή 2006: Από το ένστικτο της δημιουργικότητας έως την αποτύπωση της ανθρωπότητας, η καθηλωτική αυτή σειρά-ντοκυμαντέρ προσφέρει μια μαγευτική περιπλάνηση στους σημαντικούς σταθμούς της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης ανά τους αιώνες. Συνδυάζοντας με πρωτότυπο τρόπο τα κοινωνικά γεγονότα, την πολιτική, την επιστήμη, τη Φύση, την αρχαιολογία και τη Θρησκεία, τα επεισόδια της σειράς ξεδιαλύνουν σύγχρονα μυστήρια μέσα από ταξίδια στο παρελθόν και τις απαρχές του πολιτισμού, χάρη σε κάποιες από τις πιο θαυμαστές ανθρώπινες επινοήσεις. Ένας δυνατός αφηγηματικός λόγος διατρέχει κάθε επεισόδιο της σειράς, ενώ εντυπωσιακές επιστημονικές αποδείξεις αποκαλύπτουν πως το μυαλό μας αλλά και το μυαλό των μακρινών μας προγόνων, συνδέονται λειτουργικά με την τέχνη. Τελικός προορισμός του ταξιδιού μας μέσα από αυτή τη σειρά είναι η εύρεση απαντήσεων σε καίρια ερωτήματα για τη θέση του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο και την εικόνα της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο. ( παραγωγοί: Mark Hedgecoe, Kim Thomas).
Μετά το πέρας των προβολών, οι οποίες και πρόσφεραν αφειδώς τα εναύσματα, τα έντονα πνευματικά ερεθίσματα για την εποικοδομητική συνέχεια της εναλλακτικής αυτής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακολούθησαν σχετικά σχόλια, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εν γένει ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στα κομβικής σημασίας για την εποχή μας ζητήματα της εθνικής αυτοσυνειδησίας και κουλτούρας, της φιλοπατρίας, της κοινωνικής συνείδησης, της σημασίας της τέχνης στη ζωή του ανθρώπου, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ισότητας των φύλων.

Πολιτιστικές δραστηριότητες, εναλλακτικά Μαθήματα στη σχολική βιβλιοθήκη
α. Μαθήματα καθηγητών στη Σ.Β. με τη χρήση του υλικού και των εποπτικών μέσων της.
β. Έκθεση βιβλίου και Φωτογραφίας στο χώρο της Σ.Β. για την επέτειο του ΟΧΙ.
γ. Πραγματοποίηση συναντήσεων για προγράμματα πολιτιστικής και περιβαλλοντικής εκπ/σης στη Σ.Β. ομάδων μαθητών με τους Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και υποστήριξή τους με την αναζήτηση και το δανεισμό του σχετικού υλικού. Ειδικά τα Πολιτιστικά προγράμματα υποστηρίζονται ενεργά από τη σχολική βιβλιοθήκη.
δ. Δραστηριότητες εξοικείωσης με τη αναζήτηση/ανάκτηση υλικού μέσω Η/Υ.
ε. Προβολή Video στο αναγνωστήριο σε ομάδες μαθητών Λυκείου στα πλαίσια μαθημάτων στη Σ.Β.
στ. Αναζήτηση /ανάκτηση κατάλληλου εκ/κου υλικού για την υποστήριξη δειγματικών διδασκαλιών καθηγητών
ζ. Συγκέντρωση και δανεισμός ή αναπαραγωγή υλικού της Σ.Β. για εργασίες που έχουν ανατεθεί στους μαθητές και για προετοιμασία Σχ. Εορτών και εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Σχολική Βιβλιοθήκη είναι μια πηγή δημιουργικής γνώσης, όπου με την αμέριστη συμπαράσταση του Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ αλλά και με την εξαιρετικά προσοδοφόρα συνεργασία των εκπαιδευτικών με την υπεύθυνό της γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστούν οι νέες συνεργατικές και μαθητοκεντρικές μέθοδοι έρευνας και διδασκαλίας.

Ενδεικτικά σενάρια μαθημάτων στη σχολική βιβλιοθήκη: Λογοτεχνικό Εργαστήρι: Μαθαίνουμε και Δημιουργούμε.
ΑΦΟΡΜΗ: Κείμενο της Ν.Ε. Λογοτεχνίας ή γλωσσική διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Παραγωγή λογοτεχνικού-ποιητικού ή πεζού- κειμένου.
ΣΤΟΧΟΙ:
1. Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες ουσιαστική επαφή με τη Λογοτεχνία κατά τρόπο ελκυστικό και άμεσο.
2. Να έλθουν σε επαφή με άλλες μορφές τέχνης π.χ. Μουσική, (μέσω μελοποιημένων έργων ποιητών), Εικαστικές Τέχνες, Κινηματογράφο, κλπ.
3. Να μάθουν ενεργητικά και δημιουργικά και να εμπεδώσουν τις γνώσεις της Ν.Ε. Λογοτεχνίας και της Ν.Ε. Γλώσσας μέσω της βιωματική μάθησης.
4. Να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες (σύγκρισης, αντιπαράθεσης, περιγραφής, ερμηνείας, ανάλυσης, επιχειρηματολογίας, αξιολόγησης, δημιουργικότητας) που μέσω των κατάλληλων δραστηριοτήτων θα μετουσιωθούν σε ικανότητα παραγωγής λογοτεχνικού λόγου. 
5. Να διερευνηθούν και στη συνέχεια να καλλιεργηθούν και να αναδειχθούν  ενδεχόμενες λογοτεχνικές κλίσεις των μαθητών/τριών.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΑΦΟΡΜΗ: «ΕΡΗΜΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ», ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ, ΒΙΒΛΙΟ Ν.Ε.Λ. Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 81- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΛΕΠΩ D.V.D. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για τη ζωή και το έργο του ποιητή. ΑΚΟΥΩ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ: Α. Το έργο, Β. Το συνθέτη, Γ. Παρατηρήσεις, Κρίσεις-Εντυπώσεις-Σχόλια-Σκέψεις-Συναισθήματα από την ακρόαση. ΑΚΟΥΩ τον ποιητή να απαγγέλει αποσπάσματα από το έργο του. ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ: 1.Τις εικόνες, 2.Τις υπερρεαλιστικές εικόνες. ΕΠΙΛΕΓΩ αυτή που με συγκίνησε περισσότερο (συναισθηματική εμπλοκή) και εξηγώ γιατί. ΕΠΙΛΕΓΩ αυτή που μου άρεσε περισσότερο (αισθητική προσέγγιση) και εξηγώ γιατί. ΠΡΟΣΠΑΘΩ σε μια στροφή σε ελεύθερο στίχο με ανάλογο θέμα ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΟΙΗΤΙΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΘΕΜΑ: Λέξεις: Εργαλεία έκφρασης. Εργασία βασισμένη στην Ενότητα 8 του Σχολικού Εγχειριδίου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα. Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία από: Μπαμπινιώτη, Γ., ΛΕΞΙΚΟ Ν.Ε.ΓΛΩΣΣΑΣ, Σελ. 980-981 Μελετώ το πλαίσιο: Λέξεις από κύρια ονόματα. Επιλέγω επτά (7) λέξεις και συνθέτω: α) σε πεζό λόγο μια ιστορία με ύφος π.χ. σοβαρό, κωμικό, κ.ά., β) σε ποιητικό λόγο μια σάτιρα (για τη λέξη περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στη σ. 1573 του λεξικού του Μπαμπινιώτη).

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΘΕΜΑ: Περιγραφή τόπου κατοικίας. Εργασία βασισμένη σε επαναληπτική άσκηση της ύλης της Ν.Ε. Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: Εν. 1η : Τρόποι οργάνωσης παραγράφων, Εν. 4η : Συνοχή ευρύτερου κειμένου, Εν. 5η : Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης. Δίνονται στους μαθητές/τριες αποσπάσματα με περιγραφές του Πειραιά από το βιβλίο του Μ. Καραγάτση, «Ο Γιούγκερμαν». ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ: Να περιγράψετε, βασισμένοι σε αυτές τις περιγραφές, με ανάλογο τρόπο το «τοπίο» της γειτονιάς σας.

2ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων
Οικισμός Πύργου-Πυργετού
Σχολική Βιβλιοθήκη
Τηλ. 24310 25299, fax: 24310 37508
Ιστοσελίδα: https://2epal-trikal.tri.sch.gr
e-mail: [email protected]

 
Το υλικό αυτής της σελίδας ανήκει στην Αμαλία Κ. Ηλιάδη και δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδεια της.
Για να μάθετε για την Αμαλία Κ. Ηλιάδη κάντε κλικ εδώ!
 
 
 
 
Δείτε:
Ταινίες
Βιβλία
Ήξερες ότι...
Ζώα
Φυτά
Μικρά και Μεγάλα
Ανακαλύψεις - Εφευρέσεις
CD Μουσικής
 
Δείτε επίσης:
Δραστηριότητες Σχολικής Βιβλιοθήκης
 
Αναζήτηση
 
 
 
 
Up
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ