Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
 
 
 
Άρθρα - Μελέτες... Αρχική Βιβλιοθήκης ...Σχολική βιβλιοθήκη: Γνωριμία με την ποίηση και τους ποιητές!
Για να επιστρέψετε στo Άρθρα - Μελέτες κάντε κλικ εδώ! Για να επιστρέψετε στο Έγραψαν κάντε κλικ εδώ!
 

Σχολική βιβλιοθήκη: Γνωριμία με την ποίηση και τους ποιητές

 
της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εποχή του σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση οδηγούν σε μια πιο βιωματική, κατανοητή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης. Η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων, η ακολούθηση συνεργατικών τακτικών και η αξιοποίηση των νέων αυτών εργαλείων μάθησης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των νεοελληνικών κειμένων, καθώς και να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις διδασκόντων και διδασκομένων. Οι ιστοσελίδες και οι βάσεις πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου αποτελούν για όλους χρήσιμο εργαλείο έρευνας αλλά και πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική πράξη.

Σε αυτή τη διασύνδεση της διδασκαλίας με τις Νέες Τεχνολογίες η Σύγχρονη Βιβλιοθήκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να προάγει τη δια βίου παιδεία και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Στο ελκυστικό περιβάλλον που διαθέτει περιλαμβάνει επιλεγμένη συλλογή χιλιάδων τίτλων και ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένες καινοτόμες διδακτικές προτάσεις και πρωτότυπος σχεδιασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα και αναγκαιότητα προσέγγισης της λογοτεχνίας με τη χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική Βιβλιοθήκη, Λογοτεχνία, Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο, Ενεργητική μάθηση

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
(Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου μέσα στη σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη)

Τάξη: Β΄ Λυκείου

Διδακτικά αντικείμενα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας / Έκφραση-έκθεση / Πληροφορική / Ιστορία / Αισθητική Αγωγή
Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος: 6 διδακτικές ώρες
Αριθμός μαθητών: 20

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις στον τεχνολογικό πολιτισμό με έμφαση στις τεχνολογίες της τηλεπικοινωνίας και των υπολογιστών. Οι σύγχρονες Σχολικές Βιβλιοθήκες είναι ο πλέον κατάλληλος, σχεδόν φυσικός χώρος για την πνευματική ανάπτυξη του αναγνώστη. Είναι διαθέσιμες στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και συνδέουν τα βιβλία και την πληροφορία με τους αναγνώστες και με το βλέμμα «προς το ηλεκτρονικό μέλλον». Εξάλλου είναι δεδομένη η αναγκαιότητα να μελετούν οι μαθητές έργα Ελλήνων λογοτεχνών, όπως δεδομένο είναι ότι στην κατανόηση ενός δημιουργήματος συμβάλλει σημαντικά η γνωριμία με το δημιουργό και την εποχή που έζησε. Μια ηλεκτρονική διεύθυνση, έντυπα και αφίσες που υπάρχουν σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να αποτελέσουν πρώτης τάξεως ερεθίσματα τα οποία θα «εξωθήσουν» αβίαστα, δημιουργικά και βιωματικά το μαθητή στην ενασχόλησή του με το εν λόγω θέμα.
Πολλές ιστοσελίδες παρέχουν σχετικές πληροφορίες που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στον άξονα αυτό στηρίζεται η άσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο καθώς και η καλλιτεχνική δημιουργία των μαθητών. Μέσα από τρόπους δημιουργικούς οι μαθητές ανακαλύπτουν το πώς να φτάσεις στη γνώση, γεγονός πολλές φορές ψυχαγωγικό και ενδιαφέρον.

ΣΚΟΠΟΙ:
Αναζήτηση-Ανάκτηση:
Οι μαθητές είναι επιθυμητό και μπορούν να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες μέσα από την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ώστε να αντλούν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν το ποιοτικό διδακτικό υλικό στις συνθήκες της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας, διατηρώντας τον αναντικατάστατο ρόλο που κατέχει το βιβλίο.
Λογοτεχνία:
Οι μαθητές είναι σκόπιμο να μελετούν και να αξιοποιούν τη λογοτεχνία σαν ένα από τους τρόπους καταχώρησης στοιχείων καθημερινής ζωής που αναφέρονται είτε στο παρελθόν είτε στη σύγχρονη εποχή.
Σχολική Βιβλιοθήκη:
Οι μαθητές έτσι θα αναπτύξουν κουλτούρα χρήσης της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ώστε να χρησιµοποιούν τα μέσα που διαθέτουν αυτές και να αποκτήσουν πολιτιστική διαπαιδαγώγηση διοργανώνοντας εκδηλώσεις – παρουσιάσεις για τη διάδοση του βιβλίου και των πολιτιστικών αγαθών.

ΣΤΟΧΟΙ:
- Υιοθέτηση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας (μέθοδος project, χρήση πολλαπλών πηγών) χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία.
- Δυνατότητα ανάδειξης όσων μαθητών έχουν ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες στον τεχνολογικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό τομέα.
- Γνώση δικτυακών τόπων-πυλών αναζήτησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων πλοήγησης στο internet.
- Κριτική αντιμετώπιση, επιλογή κατάλληλων πληροφοριών.
- Επικοινωνιακή σχέση με τον πολιτισμό, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα μέσα από βιωματική διαδικασία.
- Κατάδειξη της σημασίας της προσωπικότητας των ποιητών, του έργου τους και της εποχής που έζησαν.
- Επισήμανση των βασικών στοιχείων – μόνιμων χαρακτηριστικών στην ποίησή τους.
- Μελέτη ιστορικών γεγονότων (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά).
- Άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
- Καλλιέργεια της ομαδικότητας - ενεργητική μάθηση.
- Άντληση πληροφοριών από παρατήρηση φωτογραφικού υλικού και εικαστικών πηγών (αφίσες, φωτογραφίες, γελοιογραφίες) και από εφημερίδες της εποχής.
- Ανάπλαση μέσω της φαντασίας των μαθητών παλαιότερου τρόπου ζωής οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού, φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ – ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ερωτήματα μαθητών σχετικά με τους ποιητές και το έργο τους κατά τη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων που είναι αφιερωμένες στην ποίησή τους.

Στο σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου».

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΥΛΙΚΟ:
Βιβλία: λογοτεχνία (η γενιά του 1920 - Νεοσυµβολιστές του μεσοπολέμου, παράλληλα κείμενα), Ιστορία (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά, εμπορική – βιομηχανική ανάπτυξη, φωτογραφίες ΓΑΚ, ΕΛΙΑ).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Δικτυακοί τόποι, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (MS WORD), επεξεργασίας εικόνας (corel- photoshop), internet Browser, power point, επιδιασκόπιο, σαρωτής, βιβλιοθήκες, σχετική βιβλιογραφία, συλλογή φωτογραφικού υλικού, κείμενα από τον ημερήσιο τύπο εποχής.
Τετράδιο, ακουαρέλα, λευκό χαρτί ζωγραφικής, κάρβουνο, μαρκαδόροι, πινέλα, τέμπερες, διαφάνειες, χαρτί φωτοτυπικό.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: στη Σχολική Βιβλιοθήκη (3 διδακτικές ώρες): οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός κάθονται αρχικά σε κύκλο στο κέντρο του οποίου υπάρχει ταμπλό με τα ποιήματα και τα παράλληλα κείμενα που θα διδαχτούν. Στο δάπεδο τοποθετείται ένα τετράγωνο χοντρό χαρτόνι με φωτογραφίες σε πατσγουόρκ των ποιητών και των προσώπων που επηρέασαν τη ζωή τους και τη σκέψη τους. Δίπλα από τον κύκλο τοποθετούμε τραπέζι με βιβλία, περιοδικά σχετικά με τους ποιητές και την εποχή τους. Παράλληλα, μπορούν να ακούγονται από το στερεοφωνικό ήχου τυχόν μελοποιημένα ποιήματα. Οι μαθητές ανοίγουν το σχολικό βιβλίο στις αντίστοιχες σελίδες.
Η καθηγήτρια / ο καθηγητής αποδίδει και αυτή/αυτός το ποίημα. Στη συνέχεια δίνεται χρόνος 10΄ λεπτών στους μαθητές για να τα ξαναδιαβάσουν και να διατυπώσουν τις πρώτες εντυπώσεις τους ή κάποια ερωτήματα σχετικά με τα ποιήματα. Κατόπιν η καθηγήτρια/τής κάνει μια σύντομη αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία των ποιητών, σχολιάζει την εποχή που έζησαν και εντοπίζει-εξηγεί τη σχέση τους με τα λογοτεχνικά και πνευματικά ρεύματα-κινήματα της εποχής τους. Στη συνέχεια χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες, τους μοιράζονται τα φύλλα εργασίας και ο διδάσκων τους βοηθά σε τυχόν απορίες και τους καθοδηγεί όπου χρειάζεται. Η κάθε ομάδα παίρνει τη θέση της στον υπολογιστή και αναλαμβάνει κάθε μέλος της την ευθύνη για κάποια ατομική και τέλος ομαδική εργασία.

Α’ ομάδα: οι μαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου https://book.culture.gr και ακολουθώντας τα βήματα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, επιλέγουν ελληνικά, μετά συγγραφείς, το βιβλίο στην Ελλάδα, αρχείο Ελλήνων λογοτεχνών, πληκτρολογούν τα ονόματα των ποιητών και κατεβάζουν βιογραφία - εργογραφία, στην www.elogos.gr και ακολουθώντας τα βήματα: στο δίκτυο - αφιερώματα σε συγγραφείς, επιλέγουν – αφιέρωμα και βρίσκουν την εργογραφία και στοιχεία βιογραφίας, στην www.papaki.panteion.gr και ακολουθώντας τα βήματα: προσφορές, επιλέγουν λογοτέχνη και καταλήγουν στην εργογραφία.

Β’ ομάδα: οι μαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.ianos.gr και ακολουθώντας τα βήματα: αναζήτηση με τίτλο βιβλίου ή αναζήτηση με συγγραφέα, αναγράφουν το όνομα του λογοτέχνη, επιλέγουν go, αποτελέσματα αναζήτησης και οδηγούνται στην βιβλιογραφία, στην www.philology.gr και ακολουθώντας τα βήματα: βιβλιογραφίες, νεότερη ελληνική φιλολογία – η ποίηση του 20ου αιώνα, ανακτούν βιβλιογραφία, στην www.mathisis.com ακολουθώντας τα βήματα: έξυπνη αναζήτηση στην κατηγορία βιβλίου, αναγράφουν το όνομα του λογοτέχνη, αναζήτηση, αποτελέσματα αναζήτησης και ανάκτηση βιβλιογραφίας, στην www.elogos.gr και ακολουθώντας τα βήματα: στο δίκτυο αφιερώματα σε συγγραφείς, επιλέγουν τα ονόματα –αφιέρωμα και κάνουν κλικ στο κριτικό ανθολόγιο.

Γ’ ομάδα: οι μαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.elogos.gr και ακολουθώντας τα βήματα: κατηγορία βιβλία ελληνική πεζογραφία, 2002, επιλέγουν λογοτέχνη και ανακτούν, στην www.enet.gr και ακολουθώντας τα βήματα: αναζήτηση χωρίς χρονικό περιορισμό σε όλα τα έντυπα, αναγράφουν το όνομα του λογοτέχνη στο πλαίσιο κειμένου, αποτελέσματα αναζήτησης και βρίσκουν, στην https://ta-nea.dolnet.gr και ακολουθώντας τα βήματα: αναζήτηση, αναζήτηση, αναζήτηση σε όλα τα τεύχη, αναγράφουν το όνομα του λογοτέχνη στις λέξεις που θα περιέχονται στο κείμενο και ανακτούν αποτελέσματα.

Δ’ ομάδα: οι μαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.sokolispublications.gr και ακολουθώντας τα βήματα: ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική ποίηση, ανεύρεση βιβλίου (τόμος Γ΄ κεφ. γ΄) στη συνέχεια αναζητούν το βιβλίο στον ηλεκτρονικό κατάλογο ABEKT της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην κατηγορία Αναζήτηση – Ανάκτηση, στην www.musical.gr και ακολουθώντας τα βήματα: αναζήτηση στη μουσική με όνομα στιχουργού, αναγράφουν το όνομα λογοτέχνη.

Ε΄ ομάδα: οι μαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.fhw.gr και ακολουθώντας το βήμα: η ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο, προχωρούν στην αναζήτησή τους ανάλογα με την εποχή που έζησαν οι ποιητές προς εξέταση. Στην https://users.ach.sch.gr/pchaloul και ακολουθώντας τα βήματα: Ιστορία, στην https://stigmes.gr/gr και ακολουθώντας τα βήματα: περιεχόμενα, στην www.ccf.auth.gr και ακολουθώντας τα βήματα: επικαιρότητα, νέες σελίδες στο www.auth.gr τεύχος του εικονικού σχολείου, greek, περιεχόμενα – αρχείο, στην https://elia.org.gr και ακολουθώντας τα βήματα: κλικ στο σύνδεσμο «Τι είναι το Ε.Λ.Ι.Α», όπου ενημερώνονται για τους στόχους του σωματείου. Συνεχίζουν πατώντας το σύνδεσμο «Συλλογές» και επιλέγουν από τα «Αντικείμενα και άλλα τεκμήρια» τα «επιστολικά δελτάρια» (καρτ ποστάλ). Βλέπουν καρτ ποστάλ μεγάλων εκδοτικών οίκων της εποχής που απεικονίζουν την Αθήνα όπως ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το Μεσοπόλεμο, αλλά και άλλα θέματα.

Στ΄ ομάδα: μελετούν αφιερώματα περιοδικών για τους τόπους και τους ποιητές.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α΄ ομάδα:
α) Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που ανακτήσατε μετά τις περιηγήσεις στις σχετικές ιστοσελίδες να συντάξετε το δικό σας κείμενο σχετικά με τη ζωή των εν λόγω ποιητών.
β) Σε πόσες και ποιες ποιητικές συλλογές διαιρείται το έργο των ποιητών; Μπορείτε να εξηγήσετε την ονομασία της κάθε συλλογής; Ποια άλλα σωζόμενα κείμενα συμπληρώνουν το συγγραφικό έργο των ποιητών;

Β΄ ομάδα:
α) Να συντάξετε τα βιβλιογραφικά δεδομένα με βάση το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του βιβλίου, την έκδοση, τον τόπο και το χρόνο.
β) Να ανατρέξετε στο Κριτικό Ανθολόγιο για τους ποιητές μας και να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητά τους.

Γ΄ ομάδα:
Κατά καιρούς προβάλλονται με επιτυχία στο ευρύ κοινό νέες εκδόσεις για το έργο των ποιητών μας. Ποιες είναι αυτές, σε ποιο λογοτεχνικό είδος ανήκουν; Σε λίγες γραμμές να διαφημίσετε αυτές τις εκδόσεις στους συμμαθητές σας.

Δ΄ ομάδα:
α) Αφού αναζητήσετε στον κατάλογο της Σχολικής Βιβλιοθήκης, να εντοπίσετε τα κύρια χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων με τα οποία συνδέθηκαν οι εν λόγω ποιητές όσον αφορά την ποίηση.
β) Να αναζητήσετε τα μελοποιημένα ποιήματα των ποιητών μας και να τα καταγράψετε με βάση τον τίτλο του CD, τον συνθέτη, τον τίτλο του τραγουδιού, τον τραγουδιστή και το χρόνο, ώστε να δημιουργηθεί αρχείο μουσικής στη Σχολική Βιβλιοθήκη.

Ε΄ ομάδα:
Ποια τα σημαντικά ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και τη σκέψη των ποιητών μας;

Στ΄ ομάδα:
α) Ποια η οικονομική και πολιτιστική ζωή των πόλεων-περιοχών των ποιητών αυτών. Παρουσιάστε σε διαφάνειες τα σημαντικότερα στοιχεία που έχετε βρει (κυρίως ντοκουμέντα και φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής).
β) Επιλέξτε φωτογραφίες εποχής για δημιουργία αρχειακού υλικού διαφανειών για το αρχείο της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
- Η αξιολόγηση που θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, πρέπει να είναι συνεχής, ατομική και ομαδική.
- Αξιολόγηση του κάθε σταδίου της εργασίας, όσο και της εργασίας συνολικά με βάση τους στόχους που δόθηκαν αρχικά. Συζήτηση για τον τρόπο που εργάστηκαν οι μαθητές/μαθήτριες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.
- Στο τέλος θα δοθεί ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν ανώνυμα οι μαθητές, ώστε έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν υποδείξεις σχετικές με την όλη διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συμπεράσματα που δυνητικά θα προέκυπταν ή που μπορούν να εξαχθούν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι τα εξής: μετά τη διδασκαλία των library skills, την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι μαθητές ενέταξαν τη βιβλιοθήκη και τις νέες τεχνολογίες στη μελέτη τους και το έργο που πραγματοποιήθηκε μέσα από αυτές τις συναντήσεις ήταν σημαντικό. Αξιοποίησαν τη δυνατότητα αναζήτησης και απόλαυσαν την ελευθερία της περιπλάνησης και της ανακάλυψης μέσα στον πολυγλωσσικό-πολυτροπικό και πολυπολιτισμικό κόσμο του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα συνδυάζοντας κείμενο, γραφικά, κίνηση, βίντεο και ήχο ενεργοποίησαν τις αισθήσεις τους και ήρθαν σε επαφή με τις πληροφορίες δημιουργικά, «ξεπερνώντας» τους συμβατικούς τρόπους έρευνας και μάθησης. Οι επιμέρους ομάδες συνεργάστηκαν και εκπόνησαν τις εργασίες που τους δόθηκαν με τα φύλλα εργασίας. Παρουσίασαν το υλικό που εξερεύνησαν και τα κείμενα τους που βασίστηκαν σε παντοειδές υλικό.
Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν από όλες τις ομάδες. Συζήτησαν για τον τρόπο που εργάστηκαν και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Έγινε αξιολόγηση των πηγών και των μέσων που χρησιμοποίησαν για να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος όπως αυτοί τέθηκαν από τον υπεύθυνο Σχολικής Βιβλιοθήκης και το διδάσκοντα. Τους δόθηκε η ευκαιρία για επανάληψη του τρόπου αναζήτησης στον κατάλογο ABEKT και της αποκωδικοποίησης του ταξινομικού συστήματος. Έγινε αποδελτίωση των λογοτεχνικών περιοδικών και των πληροφοριακών βιβλίων για τη λογοτεχνία.
Ως γενική αποτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Σχολικές Βιβλιοθήκες συμβαδίζουν με τη νέα εποχή και πραγματικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες. Κορύφωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι μια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, καθώς και η δημιουργία πρωτότυπου λευκώματος, αφιερωμένου στους ποιητές με τους οποίους ασχοληθήκαμε.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στόχος: άσκηση του νου, καλλιέργεια φαντασίας, πλησίασμα ψυχικό μέσα από την επιλογή των λέξεων.

1. Συμπλήρωσε τα κενά στο ποίημα χρησιμοποιώντας, στην κατάλληλη θέση, τις λέξεις που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΝΟΗ

Στόχος: έκφραση του εσωτερικού κόσμου, εξωτερίκευση συναισθημάτων, πρωτοτυπία, συναίσθηση της καλλιτεχνικής αξίας, διέξοδος στη φαντασία, βαθύτερη γνωριμία με τους ποιητές και το έργο τους.

Είστε οι ποιητές του σχολείου σας και θέλετε να γράψετε κάποιο ποίημα με θέμα τον έρωτα, την αγάπη ή τον θάνατο. Για το σκοπό αυτό διαβάστε ποιήματα και γράψτε το δικό σας ποίημα.

Είστε οι δημοσιογράφοι της τάξης σας και θέλετε να γράψετε ένα άρθρο στην εφημερίδα σας και στην ιστοσελίδα της Σχολικής Βιβλιοθήκης για τον αγαπημένο σας ποιητή από αυτούς που μελετήσατε.

Δημιουργήστε με πηγή έμπνευσης τους ποιητές και τον τόπο τους!

Αφήστε το ταλέντο σας ελεύθερο και επιλέξτε όποια δράση σας ταιριάζει:

Ο καθένας μόνος του ή και δύο μαζί

- Ζωγράφισε τα πρόσωπα των ποιητών ή κάποιο αξιόλογο τοπίο των πόλεών τους.
- Διηγήσου την ιστορία της πόλης και του ποιητή της.
- Γράψε ένα ποίημα για τον έρωτα και την αγάπη.
- Δίνονται οι λέξεις από ένα ποίημα. Δηµιούργησε με βάση, αφορμή και έμπνευση αυτό, τους δικούς σου στίχους.

3 ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

Στόχος: εντύπωση ζωής και έργου, παιχνίδι του πνεύματος

Τις λέξεις που είναι με έντονα στοιχεία πρέπει να τις εντοπίσετε στη σκάρα αριστερά παρατηρώντας τα γράμματα οριζόντια, κάθετα και διαγώνια.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Mario Vitti (1987), Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα
2. Βιβλιογονείον (2001),Δραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα
3. Κασκαντάµη Μαρία (2001), Μαθαίνοντας στο internet Αρχαία-Νέα- Ιστορία, Καστανιώτης, Αθήνα.
4. Νικολαίδου Σοφία –Γιακουµάτου Τερέζα (2001), Διαδίκτυο και διδασκαλία, Κέδρος, Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

1. https://tovima.dolnet.gr
2. https://ta-nea.dolnet.gr
3. https://www.mathisis.com
4. https://www.elogos.gr
5. https://www.ianos.gr
6. https://www.papaki.panteion.gr
7. https://www.philology.gr
8. https://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry
9. https://www.sokolispublicationw.gr
10. https://book.culture.gr
11. https://www.musical.gr
12. https://www.enet.gr
13. https://www.fhw.gr
14. https://stigmes.gr
15. https://www.ccf.auth.gr
16. https://www.elia.org.gr

 
 
Το παραπάνω κείμενο είναι της, Φιλολόγου και Ιστορικού (ΜΑ Βυζαντινής Ιστορίας), Αμαλίας Κ. Ηλιάδη. Δημοσιεύεται στην Ματιά με την άδεια της συγγραφέως, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Για να μάθετε για την Αμαλία Κ. Ηλιάδη κάντε κλικ εδώ.
 
 
 
 
Δείτε:
Ποίηση
Νανουρίσματα
Πεζά
Μύθοι
Τραγούδια
Άρθρα - Μελέτες
 
Δείτε επίσης:
Εικαστική παιδεία
Η Παιδαγωγική προσέγγιση της «Ιστοριογραμμής»
10 αγαπημένα τραγούδια απ' τα '50ς, '60ς, '70ς
Εκπαιδευτική - Σχολική Καινοτομία και Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Κοινωνία, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μάθηση: μια αμφίδρομη σχέση
Προτεινόμενα θέματα εργασιών
Η Εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα
Διατροφή και υγεία
Πανελλήνιες εξετάσεις, Έφηβοι και Διατροφή
Μαθήματα ζωής για τη διαφορετικότητα
Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Σπάρτη
Βιολογικά τρόφιμα - Οικολογικά προϊόντα
Σαπφώ και Θεοδώρα
Ψυχολογία και αποτελεσματική δίαιτα
Η Λειτουργία στην Αγιά-Σοφιά
Ελληνιστικός πολιτισμός
Διαπολιτισμός και εκπαίδευση
Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής
Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Θεωρίες μάθησης
Σχολική βιβλιοθήκη: Γνωριμία με την ποίηση και τους ποιητές
 
Αναζήτηση
 
 
 
 
Up
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ