Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
 
 
 
Άρθρα - Μελέτες... Αρχική Βιβλιοθήκης ...Λειτουργία και χρήση της Σχολικής βιβλιοθήκης!
Για να επιστρέψετε στo Άρθρα - Μελέτες κάντε κλικ εδώ! Για να επιστρέψετε στο Έγραψαν κάντε κλικ εδώ!
 

Γνωριμία με τη λειτουργία και τη χρήση της Σχολικής βιβλιοθήκης

 
Της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εποχή του σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση οδηγούν σε μια πιο βιωματική, κατανοητή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης. Η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων, η ακολούθηση συνεργατικών τακτικών και η αξιοποίηση των νέων αυτών εργαλείων μάθησης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των νεοελληνικών κειμένων, καθώς και να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις διδασκόντων και διδασκομένων. Οι ιστοσελίδες και οι βάσεις πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου αποτελούν για όλους χρήσιμο εργαλείο έρευνας αλλά και πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική πράξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική Βιβλιοθήκη, Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο, Ενεργητική μάθηση

Σε αυτή τη διασύνδεση της διδασκαλίας με τις Νέες Τεχνολογίες η Σύγχρονη Βιβλιοθήκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να προάγει τη δια βίου παιδεία και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Στο ελκυστικό περιβάλλον που διαθέτει περιλαμβάνει επιλεγμένη συλλογή χιλιάδων τίτλων και ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένες καινοτόμες διδακτικές προτάσεις και πρωτότυπος σχεδιασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα και αναγκαιότητα προσέγγισης της λογοτεχνίας με τη χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

 

Παράδειγμα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
(Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου μέσα στη σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mario Vitti (1987), Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα
2. Βιβλιογονείον (2001),Δραστηριότητες γνωριµίας µε το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα
3. Κασκαντάµη Μαρία (2001), Μαθαίνοντας στο internet Αρχαία-Νέα- Ιστορία, Καστανιώτης, Αθήνα.
4. Νικολαίδου Σοφία –Γιακουµάτου Τερέζα (2001), Διαδίκτυο και διδασκαλία, Κέδρος, Αθήνα

Με την υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ πραγματοποιούνται θεματικές εκθέσεις για λογοτέχνες και οργανώνονται συναντήσεις με λογοτέχνες που βρίσκονται στη ζωή.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
1. https://tovima.dolnet.gr/
2. https://ta-nea.dolnet.gr/
3. https://www.mathisis.com/
4. https://www.elogos.gr/
5. https://www.ianos.gr/
6. https://www.papaki.panteion.gr/
7. https://www.philology.gr/
8. https://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry
9. https://www.sokolispublicationw.gr/
10. https://book.culture.gr/
11. https://www.musical.gr/
12. https://www.enet.gr/
13. https://www.fhw.gr/
14. https://stigmes.gr/
15. https://www.ccf.auth.gr/
16. https://www.elia.org.gr

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τον κατάλογο των βιβλίων και μονογραφικών σειρών που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της ενέργειας «Σχολικές Βιβλιοθήκες» του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προσπάθειες στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης στα τελευταία 100 χρόνια (Θέση προς συζήτηση).

Γιάννης Ρίτσος

Είναι ορισμένοι στίχοι -κάποτε ολόκληρα ποιήματα-
που μήτε εγώ δεν ξέρω τι σημαίνουν.
Αυτό που δεν ξέρω ακόμη με κρατάει.
Κι εσύ έχεις δίκιο να ρωτάς.
Μα μη ρωτάς. Δεν ξέρω σου λέω…
Τα άλλα που ξέρω στα εξηγώ. Δεν τα αμελώ.
Όμως κι αυτά προσθέτουν στη ζωή μας.
Είναι ορισμένοι στίχοι


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Άμεση είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των νέων Υπευθύνων Βιβλιοθήκης, όχι μόνο για τη Βασική επιμόρφωση που έχουν ήδη παρακολουθήσει οι παλαιοί Υπεύθυνοι αλλά και με πρόσθετη καθώς και με κάθε είδους ενημέρωση (συνέδρια, ημερίδες, έντυπα, εγχειρίδια κλπ) που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη επιμόρφωσης ως προς το μεγάλο θέμα της σύνδεσης της Σχολικής Βιβλιοθήκης με το πρόγραμμα σπουδών. Η διάσταση αυτή δεν καλύφθηκε επαρκώς κατά τη βασική επιμόρφωση των παλαιών Υπευθύνων διάρκειας 80 ωρών εκ των οποίων οι 40 αφιερώθηκαν αποκλειστικά στην εκμάθηση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ για την ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης. Η ανάγκη αυτή υπογραμμίστηκε από τους Υπεύθυνους με κάθε τρόπο και σε όλες τις ευκαιρίες επικοινωνίας με το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ (τηλέφωνο, επισκέψεις, έγγραφα, παρεμβάσεις σε ημερίδες, e-mail, κλπ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η βασική επιμόρφωση για τους Υπεύθυνους Βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε σε τέσσερις μεγάλες ενότητες με τις αντίστοιχες εισηγήσεις:
Α. Οργάνωση και λειτουργία
Β. Βιβλιοθήκη και σχολείο
Γ. Αρχές διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού
Δ. Τεχνολογία πληροφόρησης στις σχολικές βιβλιοθήκες

Η Β΄ Ενότητα «Βιβλιοθήκη και σχολείο» κάλυψε τα ακόλουθα θέματα:
1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η υποστήριξή του από τη Σχολική βιβλιοθήκη: περιεχόμενο, στόχοι, εξυπηρέτηση χρηστών .
2. Εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας .
2.1. Μέθοδοι και μοντέλα μάθησης. Μεθοδολογία έρευνας.
2.2. Προσδιορισμός του προς αναζήτηση θέματος, εντοπισμός, επιλογή, αξιολόγηση της πληροφορίας. Σύνθεση και παρουσίαση.
2.3. Σύνδεση αναλυτικού προγράμματος και ερευνητικής μεθοδολογίας με πηγές πληροφόρησης: έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, cd-rom, Internet.
3. Σχέση με το σχολείο και άλλα κέντρα πληροφόρησης
3.1. Υποστήριξη των διδασκόντων από τη Σχολική βιβλιοθήκη
3.2. Συνεργασία της Σχολικής βιβλιοθήκης με τη Δ/νση
3.3. Η Σχολική βιβλιοθήκη και η σχέση της με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης
4. Παραδείγματα υλοποίησης προγραμμάτων για την απόκτηση δεξιοτήτων ερευνητικής διαδικασίας.

Σχετικά με τη βιβλιοθηκονομική παιδεία των εκπαιδευτικών το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών ΔΣΔΕ, αποδέκτης πολλών πληροφοριών, έχει καταθέσει πρόταση προς τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Γ2/4361/8.8.2001) για ένταξη μιας συγκεκριμένης ενότητας σχετικής με τη σχολική βιβλιοθήκη στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των ΠΕΚ. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί βαθμιαία να αποδώσει καρπούς σημαντικούς και να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω της συνειδητής και αβίαστης χρήσης της Σχολικής βιβλιοθήκης. (Βλ. Α. Βασιλειάδου «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχολικές βιβλιοθήκες» στο περιοδικό ASPECTS , τ. 66, Σεπτέμβριος 2001, σ. 12-14.)

Με υπουργική απόφαση (51967/Γ2/21.5.2002) προωθήθηκε στους Υπευθύνους βιβλιοθηκών αλλά και στους Διευθυντές των σχολείων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, το Πλαίσιο Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ προκειμένου να μελετηθεί και να υποβληθούν οι σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της Σχολικής Βιβλιοθήκης, οι τρόποι απόκτησης υλικού, οι λειτουργίες της, η στελέχωση, οι ώρες λειτουργίας, οι συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες (κινητές, δημόσιες κλπ) αλλά και την ευρύτερη κοινότητα και έτσι αποσαφηνίζεται πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τις βιβλιοθήκες.

Ο επόμενος στόχος είναι η υλοποίηση του πλαισίου χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και εκτός ΕΠΕΑΕΚ.

Αξιοσημείωτη είναι η μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας των Προϊσταμένων Δ/νσεων και των Διευθυντών των σχολείων για τα θέματα των σχολικών βιβλιοθηκών και σε επίπεδο Υπευθύνων βιβλιοθήκης και με το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών ΔΣΔΕ. Είναι γνωστό ότι η συμβολή του Προϊσταμένου και κυρίως του Διευθυντού μπορεί να είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα της ΣΒ.

Τα προβλήματα και τα θετικά στοιχεία καθώς και προτάσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, αποτυπώνονται στις εκθέσεις πεπραγμένων που συμπληρώνονται πλέον σε τυποποιημένη μορφή, δύο φορές το χρόνο και παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της ΔΣΔΕ.

Σημαντική προβλέπεται ότι θα είναι και η συμβολή του ΠΙ στην υπόθεση των Σχολικών Βιβλιοθηκών, εφόσον βέβαια ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε ακριβώς για το σκοπό αυτό.

Σκοπός της σχολικής βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο των Σ.Β. είναι να συμβάλλει ενεργά:
- Στην αποκωδικοποίηση των πληροφοριών, που σήμερα παρέχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς.
- Στην ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την διεύρυνση των δυνατοτήτων των μαθητών.
- Στην προσπάθεια του σχολείου να διαμορφώσει πολίτες για την σύγχρονη κοινωνία.
- Στην προώθηση της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών.

Επιπλέον, σύμφωνα δε με το Μανιφέστο της UNESCO το οποίο έχει επικυρωθεί και από τη χώρα μας, η Σχολική Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο τη διακήρυξη της αρχής ότι η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ουσιαστική για τη δημιουργία αποτελεσματικών και υπεύθυνων πολιτών και για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική πολιτεία.

Η απουσία ώρας σχολικής βιβλιοθήκης, όπως στις περισσότερες χώρες, όπου έχει εφαρμοστεί ο θεσμός, δυσχεραίνει την πρόσβαση των μαθητών στο χώρο, καθώς ο χρόνος τους κατά την παραμονή στο σχολείο είναι ασφυκτικά περιορισμένος.

Μπορεί άραγε μια Σχολική Βιβλιοθήκη να παρέμβει, αλλάζοντας αυτή την απαξίωση της δημιουργικής μάθησης και κατ’ επέκταση την απαξίωση της γνώσης που στην υλιστική μας κοινωνία έχει υποταχθεί στη χρησιμοθηρική αντίληψη του «μαθαίνω ό,τι μου χρειάζεται», πέρα από κάθε κριτική θεώρηση της προσφερόμενης γνώσης, πολύ δε πιο πέρα από κάθε υποψία αισθητικής απόλαυσης της ανάγνωσης;

Μπορεί να το κάνει μόνο αν εκμεταλλευτεί τις μετασχηματιστικές αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και επιβάλλουν την ανάγκη αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων προσέγγισης και διαχείρισης της γνώσης. Ειδικότερα, η έκρηξη των πληροφοριών που διαδίδονται με το διαδίκτυο και το πλήθος των νέων μεθόδων και μέσων έρευνας, μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι η αποτελεσματική και χρήσιμη γνώση στην οποία αποβλέπει η πολυπολιτισμική μας κοινωνία μπορεί να κατακτηθεί μόνο μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση και διαχείριση της στα πλαίσια της «δια βίου» εκπαίδευσης.

Συνεπώς, η Σχολική Βιβλιοθήκη, με τη δημιουργική συνεργασία του υπευθύνου της με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να παρέμβει ώστε:
1) Οι μαθητές:
α. να ανακαλύψουν τη συνεργατική μάθηση και να μάθουν εύκολα και δημιουργικά, μετασχηματίζοντας τις πληροφορίες σε γνώση, μέσα από ένα διαθεματικό μάθημα στη βιβλιοθήκη,
β. να καλλιεργήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και να επικοινωνήσουν μέσω εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στηρίζονται από τη βιβλιοθήκη με συνομηλίκους τους στην Ε.Ε,
γ. να μάθουν ευχάριστα και βιωματικά παρακολουθώντας στα πλαίσια ενός μαθήματος στη βιβλιοθήκη την προβολή ενός εκ/κου DVD ή γνωρίζοντας από κοντά έναν λογοτέχνη και το έργο του.
2) Οι εκπαιδευτικοί:
α. να απαλλαχθούν από το ρόλο του παντογνώστη αξιολογητή και να πλησιάσουν περισσότερο τους μαθητές τους, υιοθετώντας το ρόλο του καθοδηγητή που μαθαίνει τους μαθητές τους «πώς να μαθαίνουν» ακολουθώντας τα ενδιαφέροντά τους,
β. να αυξήσουν τη βιωματικότητα του μαθήματός τους με τη χρήση των πολυμέσων, του εκ/κου λογισμικού και του οπτικοακουστικού υλικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη.
3) Το εκπαιδευτικό σύστημα: να αναμορφώσει το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, προωθώντας, με την δυναμική ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην εκ/κη πράξη, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην οποία στοχεύει και η νέα εκ/κη μεταρρύθμιση.
4) Το σχολείο: να ασκήσει έναν πολύπλευρο πολιτιστικό και παιδευτικό ρόλο στην ευρύτερη κοινότητα.

Εκπαίδευση του προσωπικού.

Επιμόρφωση χρηστών (εκπαιδευτικοί, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι) και οργανική ένταξη των σχολικών βιβλιοθηκών στο έργο, τη ζωή και τα δρώμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων για το έργο των σχολικών βιβλιοθηκών.

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων, διαμορφώνεται αντίστοιχα, μέσα σ' ένα πλαίσιο λειτουργιών που περιλαμβάνει:
- Προμήθεια συλλογών διαφορετικών επιπέδων (βασική συλλογή, συλλογές ειδικών ενδιαφερόντων).
- Προμήθεια όλων των μέσων εντύπων και ηλεκτρονικών για την εξοικείωση των χρηστών με την τεχνολογία της πληροφόρησης.
- Διάθεση του υλικού (δανεισμός, διαδανεισμός) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης.
- Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την λειτουργική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών (αναγνωστήριο, φιλοξενία τάξης, ατομική και ομαδική εργασία, προβολές, μουσική ακρόαση -ατομική, ομαδική- χρήση λογισμικού κλπ.)
- Διακίνηση εποπτικών μέσων μέσα στο σχολείο και σε άλλα σχολεία.
- Εξασφάλιση ωραρίου λειτουργίας που θα επιτρέπει στη σχολική βιβλιοθήκη να παίξει το ρόλο του εναλλακτικού πολιτισμικού κέντρου (έκθεση βιβλίου, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ.)
- Εξασφάλιση του ευρύτερου δυνατού είδους υλικού για την διαμόρφωση εναλλακτικών διαδικασιών μάθησης.
- Οργάνωση επικοινωνίας με άλλες βιβλιοθήκες σχολικές ή μη π.χ. (δημοτικές, Δημόσιες, ακαδημαϊκές).
- Διακίνηση επιμορφωτικού και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.
- Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και ημερίδων.

 

Το πρόγραμμα «Μια Μέρα στη Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες χωρισμένες από δεκαπεντάλεπτα διαλείμματα. Στις πέντε περίπου ώρες που παραμένουν οι μαθητές/τριες στο χώρο της βιβλιοθήκης, ενημερώνονται μεταξύ άλλων για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, παρακολουθούν σύντομα βίντεο και παρουσιάσεις (power point), αναζητούν υλικό στους Η/Υ και φεύγοντας (ενθουσιασμένοι και ενθουσιασμένες όπως υπογράφουν στο βιβλίο επισκεπτών) παραλαμβάνουν ένα αναμνηστικό έντυπο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ο πολυδιάστατος ρόλος μιας σχολικής βιβλιοθήκης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμπλοκή της στην υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στον χώρο της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλιέργεια και για ανάπτυξη μορφωτικών αγαθών, με αιχμή του δόρατος την πολιτιστική έκφραση.

Αναγνωστική Λέσχη εφήβων.
Θέμα της: «Σχέσεις των δυο φύλων: αγάπη και έρωτας στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία».

 

Προσπαθώντας να διαφοροποιήσουμε τον κλασικό τρόπο μετωπικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα στο μάθημα της Ιστορίας, δοκιμάσαμε τη χρήση των Μουσειοσκευών.
Οι Μουσειοσκευές είναι οι θαυματουργές βαλίτσες που περιέχουν πιστά αντίγραφα των Μουσείων, διατίθενται στα σχολεία με δανεισμό και προκαλούν για μια εναλλακτική διδασκαλία.
Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το διδάσκοντα μπορεί να φέρει και να παρουσιάσει στην αίθουσα ή στο χώρο της Βιβλιοθήκης τη Μουσειοσκευή. Κατά τη παρουσίαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη (έντυπο υλικό, βιντεοκασέτες, CD, υπολογιστές).

Πού τις βρίσκουμε:
Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Κέντρο Μελετών Ακρόπολης και αλλού.

Τι περιέχουν:
Εκτός από τα αντίγραφα μια μουσειοσκευή περιέχει:
Έντυπο υλικό
Διαφάνειες
Βιντεοκασέτα-DVD
CD-ROM
Μουσική σε CD

Η παρουσίαση της μουσειοσκευής
- Γίνεται στη Σχολική Βιβλιοθήκη από το διδάσκοντα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο.
- Συνοδεύεται από μικρή θεματική έκθεση με υλικό από τη συλλογή της βιβλιοθήκης.
- Στα παιδιά διανέμεται φυλλάδιο με ενημερωτικό υλικό και ασκήσεις εμπέδωσης με βάση το υλικό της μουσειοσκευής και της βιβλιοθήκης.
- Τα παιδιά δημιουργούν πρωτότυπο υλικό (προπλάσματα, ταμπλό, CD, εφημερίδες….)
- Δίνει την αφορμή για δραματοποιήσεις.

Κινητή Αναγνωστική Λέσχη (Κ.Α.Λ.), μια λέσχη που κινείται σε διαφορετική Σχολική Βιβλιοθήκη κάθε φορά και ενώνει καθηγητές, γονείς και μαθητές σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τα αναγνώσματα που αγαπάμε.

Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Από τα ιερογλυφικά στο διαδίκτυο: το χθες και το αύριο της ανάγνωσης».

Βραβεία Φιλανάγνωσης

Παρουσίαση σε Power Point της Ιστορίας της Ανάγνωσης.

Με διάφορες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα βιβλία και την ανάγνωση στη σχολική βιβλιοθήκη δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σ’ ένα παιχνίδι όπου ανακαλύπτουμε και απολαμβάνουμε τη ζωή που κρύβεται σε έναν «ωκεανό» βιβλίων.

Από τις πιο διάσημες εισαγωγές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δείτε πώς αρχίζει η Μεταμόρφωση του Κάφκα…
«Όταν ο Γκρέγκορ Σάμσα ξύπνησε ένα πρωινό από κακό όνειρο, βρέθηκε στο κρεβάτι του μεταμορφωμένος σε γιγάντια κατσαρίδα. Ήτανε ξαπλωμένος ανάσκελα, πάνω στη σκληρή ράχη του που 'μοιάζε με πανοπλία κι όταν σήκωνε λιγάκι το κεφάλι του μπορούσε να δει την τουρλωτή καφετιά κοιλιά του που 'τανε χωρισμένη σε σκληρές καμπυλωτές δίπλες και που μόλις συγκρατούσε τα σκεπάσματα του για να μη ξεγλιστρήσουν τελείως από πάνω του. Τα πολυάριθμα ποδάρια του, που ήταν αξιοθρήνητα λεπτά σε σύγκριση με το υπόλοιπο κορμί του, ταλαντεύονταν ανήμπορα μπροστά στα μάτια του».

Η Φινλανδία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό, κατά κεφαλή, εγγεγραμμένων χρηστών σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Πέραν του μισού πληθυσμού της χώρας οι Φινλανδοί είναι εγγεγραμμένοι χρήστες σε βιβλιοθήκες που δανείζουν.

 
Αμαλία Κ. Ηλιάδη
 
Το παραπάνω κείμενο είναι της, Φιλολόγου και Ιστορικού (ΜΑ Βυζαντινής Ιστορίας), Αμαλίας Κ. Ηλιάδη. Δημοσιεύεται στην Ματιά με την άδεια της συγγραφέως, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Για να μάθετε για την Αμαλία Κ. Ηλιάδη κάντε κλικ εδώ.
 
 
 
Δείτε:
Ποίηση
Νανουρίσματα
Πεζά
Μύθοι
Τραγούδια
Άρθρα - Μελέτες
 
Δείτε επίσης:
Άρθρο του Engin Ardic
Ερανίσματα
Η μαγεία στον αρχαίο και το χριστιανικό κόσμο
Ερανίσματα - 2
Ερανίσματα - 3
Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες
Πολιτισμικά «πρότυπα»
Θεωρία του επιχειρήματος
Το μεγαλείο των Τρικάλων
Λειτουργία και χρήση της Σχολικής βιβλιοθήκης
Αρχές φιλοσοφικής σκέψης
Εισαγωγή στη Δραματική ποίηση
Βυζαντινή εικόνα
Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Ερανίσματα - 4
Εισαγωγή στην αρχαία ιστορία
Οι γυναίκες στην Ιστορία
Αρχαία ελληνικά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Το πρόγραμμα Comenius
Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις
Σχολική βιβλιοθήκη
 
Αναζήτηση
 
 
 
 
Up
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ