Βάση κάρτας θέσης

Σε ένα επίσημο τραπέζι αναγκαίο είναι να υπάρχουν καρτελάκια που θα υποδεικνύουν την θέση του κάθε καλεσμένου.