Παιδική αμμοδόχος

Για να παίζουν οι μικροί μας φίλοι στο σπίτι, όπως και στην παραλία.