Τάρανδοι για μικρούς και μεγάλους

Μικροί τάρανδοι που θα δώσουν μια νότα χαράς στον χώρο μας.