ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ (ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ – ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΟΥΛΗ)