Το Υπουργείο Παιδείας έχει τον πιο ισχυρό Υπερυπολογιστή (HPC) στην Ελλάδα