Ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

Τα βιβλία, πιστεύω, θωρακίζουν την ψυχή μας σε στιγμές σαν αυτήν.