Γραπτή δέσμευση από τα κόμματα ζητούν ΔΝΤ και Eurogroup