Οι Anonymous πιστοί στο ραντεβού τους, επέστρεψαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης