Οι υποταγμένοι μειοδότες ξύνουν… αυτά που δεν έχουν