Με πόλεμο επιβάλουν το “δίκιο” τους οι ισχυροί

...και το κέρδος είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει