Ο ευτυχής, οι Έλληνες, η γενιά των 700 και η ευρωζώνη