Ματιά

Ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών

Γράφει: Matia Gr
Ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών

Με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 41/2012 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003), καθορίσθηκε ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών.

Η υιοθέτηση εθνικού καταλόγου επαγγελµατικών ασθενειών συνιστά ένα ακόµη βήµα εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα µας. Με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα παρατηρείται και η σύγκλιση του τρόπου καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών έχοντας μια εναρμόνιση σε στατιστικό επίπεδο σύμφωνα με το European Occupational Diseases Statistics.

Ο κατάλογος των επαγγελµατικών ασθενειών ταξινοµείται στη βάση της αιτιώδους φύσης αυτών:
α) Ασθένειες που προκαλούνται από χηµικούς παράγοντες.
β) Ασθένειες του δέρµατος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαµβάνονται σε άλλες θέσεις.
γ) Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις.
δ) Λοιµώδεις και παρασιτικές ασθένειες.
ε) Ασθένειες προκαλούµενες από φυσικούς παράγοντες.

Η ισχύς του καταλόγου αρχίζει με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19 Απριλίου 2012 (Δες και τη στήλη Νομοθετικά Νέα).

Ιωαννίδης Αχιλλέας – Αρθρογράφος
[email protected]

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα