Ο Κόκι κι η καραντίνα

Τι θα έκανε ο Κόκι στην καραντίνα; Ο,τι κάνει πάντα!