Πιέζουν την Τουρκία να κάνει πίσω, ή εμάς για μοιρασιά;

Γράφει ο Δημήτρης Χρήστου για την στάση των υποτιθέμενων συμμάχων της Ελλάδας