Σας προειδοποιώ: Οι πολιτικοί βλάπτουν σοβαρά την Πατρίδα…