Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή