Τα δικά μας, δικά τους, και τα “δικά τους” ΚΑΤΑδικά τους…