Τι να απαντήσω σε όλους αυτούς τους προσκυνημένους λακέδες του Σήμερα;