Τιμές και περιοχές .: Είδα .: Ματιά
 

Τιμές και περιοχές

Γράφει: Matia Gr
Τιμές και περιοχές

Έχω προσέξει ότι οι τιμές τόσο στα καταστήματα όσο και στις λαϊκές αγορές διαφοροποιούνται ανάλογα και με την περιοχή όπου βρίσκονται αυτά. Συνήθως όπου υπάρχει πολύς εργατόκοσμος οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Αγγελική

  Φαγητό φούρνου
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.